Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Hliník – dobrý sluha, zlý pán

VEDA NA DOSAH

V súčasnosti sa hliník a jeho soli vyskytujú všade okolo nás. Hovorili sme o výskyte a využití tohto neesenciálneho prvku v rôznych priemyselných odvetviach, ale aj v produktoch dennej potreby.

Oboznámili sme sa s novoobjavenými toxickými vlastnosťami hliníka a s nimi súvisiacimi ochoreniami, no súčasne aj o nenahraditeľnosti tohto prvku v rôznych odvetviach. Prednáška bola teda doslova bojom medzi dobrom a zlom!

Kto je Lukáš Hrdlička

Ing. Lukáš Hrdlička pôsobí na oddelení environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave, kde sa zaoberá vývojom nových pokročilých oxidačných procesov na báze hliníka, ktoré sú využiteľné pri čistení odpadových vôd obsahujúcich ťažko rozložiteľné látky. Rovnako je autorom novej teórie o toxicite hliníka a jeho solí.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky