Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: 100 rokov modernej kryštalografie

VEDA NA DOSAH

Prof. Ing. Marian Koman, DrSc., je vedúcim Oddelenia anorganickej chémie FCHPT STU v Bratislave. Študoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave (1972 – 1977). Od ukončenia štúdia pôsobí na Katedre anorganickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najskôr ako asistent a po ukončení základnej vojenskej služby v r. 1979 tam nastúpil na internú ašpirantúru. Venoval sa syntéze, vlastnostiam a štruktúre koordinačných zlúčenín niklu. Prácu vykonával súbežne aj v Ústave anorganickej chémie SAV.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.