Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Psychedeliká – Od šamanizmu k liečbe duševných porúch

VEDA NA DOSAH

Slovo psychedeliká pochádza z gréčtiny a znamená látky, ktoré zjavujú dušu (psyché – duša, delos – manifest). Od pradávna boli využívané v šamanizme ako mocné nástroje pri vešteckých a šamanistických obradoch.

Novoveký vzostup záujmu o psychedelické látky je spájaný s objavom LSD, násilne bol ale na pol storočia zakonzervovaný a až v posledných rokoch sa podarilo získať povolenie štátnych inštitúcií v Amerike a Európe k opätovnému výskumu. Právom tak hovoríme o renesancii psychedelík vo vede 21. storočia.

Kto je Martin Kuchař

Ing. Martin Kuchař, PhD. vedie od roku 2014 laboratórium forenznej analýzy biologicky aktívnych látok na Fakulte potravinárskej a biochemickej technológie Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Od roku 2015 sa tiež podieľa na výskume psychedelík v Národnom ústave duševného zdravia. Profesijne sa zaujíma o problematiku nových psychoaktívnych látok z toxikologického hľadiska a tiež o možnosť ich využitia v neuropsychofarmakologickom výskume. Venuje sa aj problematike rastlinných drog.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky