Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Martin Kuchař: Aktuálne zažívame renesanciu výskumu psychedelických látok

Marta Bartošovičová

Ing. Martin Kuchař, Ph.D., z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe

Mladý český vedec Ing. Martin Kuchař, Ph.D., je vedúcim Laboratória forenznej analýzy biologicky aktívnych látok na VŠCHT v Prahe. Narodil sa v roku 1980 v Čáslavi. V rokoch 1999 – 2004 študoval na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe, odbor organická technológia so zameraním na organickú chémiu. V rokoch 2004 – 2008 absolvoval doktorandské štúdium v Ústave organickej chémie a biochémie Akadémie vied ČR pod vedením prof. Michala Hocka. V roku 2012 bol na stáži vo Forenznom ústave v Rige, Lotyšsko a v Grada college v Templemore, Írsko.

Od roku 2014 je vedúcim Laboratória forenznej analýzy biologicky aktívnych látok v Ústave chémie prírodných látok na Fakulte potravinárskej a biochemickej technológie Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Od roku 2015 sa tiež podieľa na výskume psychedelík v Národnom ústave duševného zdravia.

Profesijne sa zaujíma o problematiku nových psychoaktívnych látok z toxikologického hľadiska a tiež o možnosť ich využitia v neuropsychofarmakologickom výskume. Venuje sa aj problematike rastlinných drog. Je členom poradnej skupiny EWS pod Národným monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť, členom pracovnej skupiny pro prekurzory drog pod Európskou komisiou a editor Drugs and Forensics Bulletin . V roku 2016 ho Úrad vlády ČR vymenoval za člena pracovnej skupiny pre liečebné využitie psychoaktívnych látok a rastlín.

Ing. Martin Kuchař, PhD., vystúpil v utorok 14. novembra 2017 v Bratislavskej vedeckej cukrárni na tému Psychedeliká – od šamanizmu k liečbe duševných porúch. Pri tejto príležitosti nám poskytol rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Čo podnietilo Váš záujem o štúdium chémie?

M. KUCHAŘ: Už od první hodiny chemie v šesté třídě jsem věděl, že se chci věnovat přírodním vědám, můj zájem ještě podpořila výborná profesorka chemie na gymnáziu a také jsem při řešení chemické olympiády potkal mnoho skvělých kamarádů. Řada z nich je teď mými kolegy čí spolupracovníky na jiných institucích.

M. B.: Odkedy sa venujete problematike psychoaktívnych látok?

M. KUCHAŘ: Přírodní látky, alkaloidy mě zajímaly již za studií na Vysoké škole, nicméně profesně jsem se začal problematice psychoaktivních látek věnovat od roku 2009, kdy jsem začínal jako odborný poradce Národní protidrogové centrály. Časem jsem kromě forenzních otázek začal více zkoumat i jejich medicinální potenciál, což vedlo ke spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

Ing. Martin Kuchař, Ph.D., z VŠCHT v Prahe a Národního ústavu duševního zdraví

M. B.: Podieľate sa na výskume psychedelík. Môžete nás bližšie oboznámiť s týmto výskumom?

M. KUCHAŘ: Naše pracoviště má na starosti analytickou a laboratorní podporu při výzkumu psychoaktivních látek. Měříme například plasmatické hladiny psychoaktivních látek ze vzorků odebraných během klinických experimentů s lidskými dobrovolníky. Zajímají nás také hladiny důležitých neurotransmiterů a jejich metabolitů při podání psychoaktivních látek v animálním modelu. Zajímavé je také studium hladiny endogenních steroidů během psychedelického zážitku nebo při sportovním výkonu. Aktuálně se také věnujeme přípravě velmi čistých psychoaktivních látek použitelných při klinických testech. Snažíme se podpořit výzkum psychedelických látek i zahraniční spoluprací například s Univerzitou v Kodani nebo Leidenu v Holandsku.

M. B.: Ktoré psychedeliká majú silný antidepresívny účinok?

M. KUCHAŘ: Tak toto je otázka spíše pro psychiatra a je těžké na ní odpovědět. Výzkum antidepresivního účinky psychedelických látek stále probíhá a u pacientů je teprve v počátku. Ve světě aktuálně běží mnoho klinických studií s řadou zajímavých látek, namátkou bych jmenoval třeba ketamin, psilocybin, MDMA. Každá látka se hodí pro jinou skupinu pacientů, to je právě předmětem aktuálních studií. Je třeba rozdíl při akutní intervenci člověka, který se pokusil o sebevraždu a chronicky depresivního pacienta, který je rezistentní na klasickou medikaci a psychoterapii.

M. B.: Akú si predstavujete budúcnosť psychedelík?

M. KUCHAŘ: Rád bych se dočkal kontrolovaného, medicinálního užívání psychedelických látek v rámci terapie, ale dokonce bych šel i mnohem dál. Myslím, že řada látek má zajímavý potenciál za vhodných podmínek obohatit osobní rozvoj zdravého člověka. Aktuálně zažíváme renesanci výzkumu psychedelických látek, z tohoto pohledu žijeme ve skvělé době. Výzkum, který dnes vidíme na mnoha pracovištích, by nebyl před deseti lety vůbec možný. Nebyla k tomu vhodná doba a i dnes není použití těchto látek v léčbě legislativně jednoduché. Jedná se o látky, které jsou vyjmenovány jako zakázané v mezinárodních úmluvách a jsou v kategorii omezující jejich použití pouze pro vědecké účely.

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie v práci vedeckovýskumného pracovníka?

M. KUCHAŘ: Myslím, že pro tuto práci je nejdůležitější otevřená mysl a nebát se nových myšlenek a nápadů. Pochopitelně je klíčové mít schopné spolupracovníky, protože výzkum je již dávno záležitostí týmová práce na národní i mezinárodní úrovni.

M. B.: Čím by ste sa chceli zaoberať v budúcnosti?

M. KUCHAŘ: Rád by som sa ďalej venoval výskumu psychoaktivních látek a podílel se na zajímavé klinické studii u pacientů s využitím psychedelik. Nyní s kolegy s Národního ústavu duševního zdraví plánujeme výpravu do Jižní Ameriky, kde chceme studovat rituální užívání psychoaktivních látek v prostředí místní kultury.

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu Ing. Martina Kuchaře, PhD.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky