Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie rektora STU v kategórii Mladý výskumný pracovník získal Ing. František Kreps, PhD.

VEDA NA DOSAH

Ing. František Kreps, PhD.

Vo svojich prácach prenikol do hĺbky a podstaty chemických reakcií antioxidantov, najmä tokoferolov, esterov tokoferolov a tokoferyl chinónov. Svojimi publikovanými prácami objasnil doposiaľ neznáme reakcie antioxidantov, čím prispel k prehĺbeniu doterajších vedomostí o oxidačných produktoch tokoferolov (vitamín E) a iných antioxidantov. Ocenenie vedec roka 2018 v kategórii Mladý výskumný pracovník získal Ing. František Kreps, PhD. – Ústav potravinárstva a výživy, Oddelenie potravinárskej technológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Odovzdal mu ho rektor univerzity prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká bola vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

F. KREPS: Ocenenie ma veľmi potešilo, nechcel som veriť vlastným očiam. Vzhľadom na veľkú konkurenciu všetkých mladých vedcov Slovenskej technickej univerzity bola malá šanca uspieť. Ešte nikto v rámci celej histórie nášho Ústavu potravinárstva a výživy takúto cenu nedostal. O to väčšia bola moja radosť.

S. C.: Vysvetlite, v čom spočíva význam výskumu podstaty chemických reakcií antioxidantov, najmä tokoferolov, esterov tokoferolov a tokoferyl chinónov. 

F. KREPS: Počas štúdií, ktoré som uskutočnil so svojou kolegyňou Zuzanou Burčovou, sme zistili, že aj antioxidanty – tokoferoly (Vit E) sa dokážu transformovať na látky, ktoré môžu byť v závislosti od typu tokoferolu nebezpečné pre ľudské bunky alebo naopak chrániť telo pred rozvojom Alzheimerovej choroby. Netreba to chápať ako niečo negatívne, je to prirodzený jav, pretože každá látka má v prírode svoju úlohu. Po jej rozklade má ďalšie využitie. Ako prvý vedecky tím na svete sme objavili vznik esterov tokoferolov počas rafinácie rastlinných jedlých olejov, ktoré sa vplyvom oxidácie nerozkladajú. Až po prechode cez náš tráviaci trakt sa stávajú pre naše telo využiteľné a antioxidačne účinne. Výskum antioxidantov a látok, ktoré im pomáhajú regenerovať sa, je kľúčový pre pochopenie ako vplývajú na trvanlivosť-stabilitu potravín a kvalitu nášho zdravia.

S. C.: Aké výsledky má tento vývoj priniesť?

F. KREPS: Množstvo ľudí chápe antioxidanty ako látky s neobmedzenou schopnosťou brzdiť oxidáciu a degradáciu látok v potravinách a aj v ľudskom tele. Myslia si, že väčším prídavkom antioxidantov sa ich schopnosť brzdiť oxidáciu znásobí. Nie je to však pravda. Najlepšie zdroje antioxidantov sú tie, ktoré sa nachádzajú v rastlinách a nie sú syntetické. Preto v rámci projektu APVV-16-0088 získavame z rastlinnej biomasy (aj odpadnej) rôzne biologicky aktívne látky, ktoré aplikujeme do potravín. Tie môžu mať pozitívny vplyv na brzdenie rozvoja civilizačných ochorení. Práve zmes prírodných antioxidantov a ich pomocných látok zabezpečujú originálny antioxidačný účinok potrebný aj pre ľudské zdravie.

ocenenie rektorom univerzity prof. h. c. prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD.

S. C.: Čo považujete za najdôležitejší počin, ktorý sa vám počas doterajšej kariéry podaril?

F. KREPS: Objavenie vzniku esterov tokoferolov počas rafinácie rastlinných jedlých olejov. Vytvorenie výskumného kolektívu pozostávajúceho zo Slovenskej technickej univerzity, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu potravinárskeho, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied v rámci projektu APVV-16-0088, vďaka ktorému môžeme skúmať možnosti využitia rastlinnej biomasy a aplikácie biologicky aktívnych látok – rôznych antioxidantov do biopotravín s pridanou hodnotou.

S. C.: Na čom momentálne pracujete?

F. KREPS: Na výskume reálnej aplikácie zdraviu prospešných látok z rastlín do potravín.

S. C.: Čo je v rámci práce vašou métou do budúcnosti, povedzme do 5 rokov?

F. KREPS: V horizonte piatich rokov plánujeme vďaka spolupráci s výskunými inštitúciami a partnermi projektov pripraviť pre trh potraviny, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na brzdenie rozvoja civilizačných ochorení.

 

Rozhovor a foto poskytol: Ing. František Kreps, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky