Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košickí vedci vyvinuli inovatívny spôsob čistenia polymérov od kontaminantov

VEDA NA DOSAH

Využiť sa dá predovšetkým vo farmaceutickom priemysle alebo na vedecké aplikácie.

Zdroj: iStockphoto.com

Vedecký kolektív Oddelenia experimentálnej chemickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV), v. v. i., v Košiciach vyvinul novú unikátnu metódu čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov. Existujúce spôsoby čistenia tieto druhy kontaminantov neodstraňovali.

Technológia čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov používa ako rozpúšťadlo vodu, teda lacnú a zdravotne neškodnú látku, prípadne v malých množstvách lacné modifikátory pH ako kyselinu chlorovodíkovú a hydroxid sodný a dosahuje mimoriadne výsledky.

Nový spôsob čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov je možné využiť v rôznych oblastiach. Predovšetkým tam, kde sa kladie dôraz na čistotu polymérov, teda vo farmaceutickom priemysle alebo na vedecké aplikácie, zvlášť bioaplikácie.

Súčasnosť neprináša uspokojivý spôsob čistenia

V súčasnosti neexistuje metóda priamo zameraná na čistenie vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov, ktorá dokáže polyméry vyčistiť do vysokých stupňov čistoty. Typickým spôsobom čistenia vodorozpustných polymérov v laboratórnej malovýrobnej praxi i v priemyselnej veľkovýrobe je dialýza alebo rôzne variácie ultrafiltrácie vo vodnom prostredí.

„Sú to spôsoby, ktoré odstránia len nízkomolekulárne hydrofilné látky, nakoľko hydrofóbne látky sú vo vode nerozpustné, a teda nemôžu difundovať von z roztoku polyméru cez nanoporéznu membránu. Aplikovanie dialyzačných a ultrafiltračných metód teda neodstraňuje hydrofóbne kontaminanty,“ spresnil vedúci oddelenia a spoluautor novej metódy doktor Marián Sedlák.

Nová metóda má mnoho výhod

Metóda experimentálnych fyzikov zo SAV neohraničuje objemy (hmotnosti) polymérov, nevyžaduje vysokokvalifikovaných zamestnancov a výhodou sú aj nízke náklady na jej prevádzku. Proces je vhodný pre polyméry kontaminované na úrovni od 0,000 5 do 0,1 percenta, ktorých kontamináciu je schopný znížiť až na úroveň pod 0,000 1 percenta.

„Metóda je aplikovateľná na neutrálne polyméry, polyanióny, polykatióny a slabé polykyseliny a polybázy citlivé na pH. Takisto je možné metódu použiť na čistenie iónových a neiónových monomérov pre aplikácie, kde je čistota nevyhnutná,“ doplnil doktor Dmytro Rak z rovnakého oddelenia ÚEF SAV, v. v. i., ktorý sa na vývoji novej metódy podieľal.

Zdroj: TS SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky