Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ekologickejšie a lacnejšie kalenie – to je Polythreat Eco

VEDA NA DOSAH

proces kalenia polymérov

Polythreat Eco je kaliace médium na báze disperzných polymérov, ktoré sú v porovnaní s olejom ekologickejšie a lacnejšie. Má širokospektrálne použitie na všetky typy kalenia. Zároveň Polythreat Eco ponúka implementáciu kaliacich zariadení a technológie kalenia polymérom.

To je stručné predstavenie projektu Dávida Kuzmiaka, ktorý postúpil do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE v rámci 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ a ktorého sme požiadali o rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako vznikla myšlienka pustiť sa do takéhoto projektu?

D. KUZMIAK: Myšlienka tohto projektu vznikla úplne náhodou, keď som si prezeral e-mailovú schránku a prišiel mi e-mail o možnosti zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov. V tom čase som už experimentoval s kaliacimi médiami na báze polymérov v rámci môjho hobby, ktorým je ručná výroba nožov, pri ktorom je proces tepelného spracovania najdôležitejšia časť procesu. 

S. C.: Čo má váš projekt riešiť?

D. KUZMIAK: Môj projekt má za úlohu rozšíriť a umožniť používanie kaliacich médií na báze disperzných polymérov, ktoré v slovenských kaliarňach chýbajú a majú množstvo výhod.

S. C.: Vysvetlite prosím, ako má princíp fungovať.

D. KUZMIAK: V podstate ide o koncentrát, ktorý sa podľa použitia nariedi vodou na príslušnú koncentráciu a pri správnom použití vie nahradiť olejové kaliace kúpele, ktoré sú v porovnaní s polymerickými kúpeľmi lacnejšie, omnoho ekologickejšie a tiež použiteľné na akékoľvek ocele. Výhodou je, že sa dá veľmi jednoducho regulovať rýchlosť ochladzovania, tento polymér je ekologicky neškodný (používa sa napríklad aj pri výrobe liekov), pri chladení nevznikajú takmer žiadne emisie na rozdiel od oleja a cenovo je podstatne priaznivejší.

S. C.: Pre koho je vaše riešenie určené, resp. čomu má pomôcť?

D. KUZMIAK: Moje riešenie je určené akejkoľvek firme, ktorá používa tepelné spracovanie ocelí; ako objemové, tak aj povrchové. Najzaujímavejšie je moje riešenie asi pre najväčšie kaliarne, kde kalia objemovo veľké dielce, pretože pri veľkom objeme kúpeľa sa ušetrí veľa peňazí.

S. C.: Na čom treba v rámci vášho projektu ďalej pracovať? Čo treba dotiahnuť?

D. KUZMIAK: V prvom rade treba testovať kúpeľ a vplyv takého tepelného spracovania na rôzne ocele s rôznymi požadovanými fyzikálnymi vlastnosťami. Ďalej treba dotiahnuť, samozrejme, biznis plán a marketingové záležitosti.

S. C.: Čo bolo na vašom projekte najťažšie? Čo naopak išlo hladko?

D. KUZMIAK: Keďže som v stave testovania, tak na túto otázku nemám veľmi odpoveď. Doterajší progres išiel celkom hladko, akurát mám dosť málo času kvôli škole.

S. C.: Čo očakávate od pobytu v Startup centre TUKE?

D. KUZMIAK: Od Startup centra očakávam prednášky a mentoring, ktorý by mi mohol pomôcť s ďalším progresom tohto projektu. Samozrejme aj využitie priestorov na možné stretnutia a rokovania.

rýchlosť ochladzovania

************************************************

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB. Dňa 7. novembra 2017 sa v priestoroch novootvoreného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UPV TECHNICOM) v Košiciach konalo finále 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Do finále postúpilo 12 inovatívnych projektov z 25 prihlásených.

O postupujúcich start-upoch do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inovácie a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a. s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI SR, Odbor transferu technológií), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív Dávid Kuzmiak

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky