Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Vianočné stromčeky vs. slovenské lesy

VEDA NA DOSAH

Väčšina vianočných stromčekov, ktoré sa na Slovensku predávajú, pochádzajú z Dánska. Prečo? Je dovážanie stromčekov pre nás výhodnejšie? Je vôbec zdobenie živého stromčeka ekologické alebo je lepšie investovať len raz do umelej „jedličky“?

Jednou z odpovedí na tieto otázky môže byť aj využívanie opustenej, prípadne degradovanej poľnohospodárskej pôdy alebo vytváranie tzv. agrolesníckych systémov, keď sa na jednej ploche kombinuje poľnohospodárska produkcia s pestovaním drevín. Využívanie poľnohospodárskej pôdy okrem poľnohospodárskej produkcie aj na pestovanie drevín, pričom jednou z možností sú vianočné stromčeky, je v súčasnosti v Európe stále rozšírenejšie. Práve takéto kombinované systémy považujú odborníci aj za významné opatrenie proti dopadom klimatických zmien.

Kto je Jaroslav Jankovič

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Pôvodne sa profesijne zaoberal prirodzenou a kombinovanou obnovou lesa, rekonštrukciou lesných porastov a hodnotením biodiverzity lesných ekosystémov. V poslednom období sa venuje najmä problematike agrolesníckych systémov. Má bohaté skúsenosti s manažovaním domácich vedeckovýskumných projektov, medzi inými gestoroval Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier, ktoré bolo postihnuté veternou kalamitou.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky