Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Potrebujeme vakcíny proti vírusom?

VEDA NA DOSAH

Na väčšinu vírusových ochorení nemáme lieky a liečime iba symptómy, ktoré vírusová infekcia vyvoláva. Jedinú šancu, ako zabrániť infekcii vírusom a výrazne ovplyvniť jeho rozmnožovanie predstavujú vakcíny.

V súčasnosti koluje o vakcínach veľa nepresných a zavádzajúcich informácií. Vírusy ako patogény potrebujú na svoje rozmnožovanie živé bunky. Ten istý vírus môže u nainfikovaného jedinca spôsobiť iba mierne ochorenie, u ďalšieho sa môžu objaviť veľké zdravotné problémy, niektorí nemusia infekciu vírusom prežiť.

V prednáške sme priblížili vírus chrípky, ktorý predstavuje svetovo najrozšírenejší patogén a ročne zabije asi 500 000 ľudí. Objasnili sme jeho životný cyklus, jeho schopnosť unikať nášmu imunitnému systému a schopnosť adaptovať sa na nového hostiteľa. Vysvetlili sme si, aké závažné ochorenia môže spôsobiť. Hovorili sme aj o rozdieloch medzi ľudskými, zvieracími a vtáčími vírusmi chrípky a o tom, aké druhy vakcín je možné proti nim použiť. Dozvedeli sme sa, čo vakcíny obsahujú, komu vakcínu odporučiť, prečo očkovanie opakovať a prečo sa nedajú vyrobiť napríklad univerzálne vakcíny. Spomenuli sme si aj ich výhody a nevýhody. Na záver prednášky sme v krátkosti predstavili program Svetovej zdravotníckej organizácie na elimináciu osýpok v ľudskej populácii a vysvetlili sme, prečo sa vírus osýpok považuje za nebezpečný vírus.

Kto je Tatiana Betáková

Vedkyňa a virologička RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. je vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje hlavne vírusu chrípky.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky