Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Potrebujeme vakcíny proti vírusom?

Marta Bartošovičová

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave

Najefektívnejšou metódou  na prevenciu proti chrípke je vakcinácia. Každoročne asi 50 krajín poskytuje rizikovým skupinám ľudí (ľudia nad 65 rokov, dospelí a deti s chronickými pľúcnymi  a srdcovocievnymi ochoreniami, zamestnanci v zdravotníckych zariadeniach, vojaci a pod.) očkovanie proti chrípke. K dispozícii sú dva typy vakcín: inaktivované a živé atenuované. Podľa odporúčaní WHO existujúce vakcíny obsahujú 4 chrípkové vírusy.

Čo obsahujú vakcíny proti vírusu chrípky

Vírusy sú infekčné agens, ktoré sa skladá z nukleovej kyseliny a proteínového obalu. K svojmu rozmnožovaniu potrebujú živú bunku ako hostiteľa. Sú príliš malé, aby sa dali vidieť pod svetelným mikroskopom. Čím skôr virológovia indentifikujú nový virus, tým je väčšia šanca, že ho dostanú pod kontrolu (treba udržať čo najmenší počet nainfikovaných jedincov a znížiť tak rýchlosť a účinnosť šírenia). 

Terapia ochorenia                

V súčasnosti existujú dva druhy antivírusových látok, ktoré sa používajú pri liečení a profylaxii vírusu chrípky. Antivírusové liečivá zahŕňajú M2 inhibítory Amantadín (Symmetrel), Rimantadín (Flumadine) a neuraminidázové inhibítory Oseltamivir (Tamiflu), Zanamivir (Relenza) a iné.

Amantadín a Rimantadín boli prvými antivirotikami proti chrípke. Keďže M2 iónový kanál nie je prítomný u vírusu chrípky typu B a C, tieto liečivá sú účinné iba proti vírusom chrípky typu A (H1N1, H2N2 a H3N2). Pomocou Amantadínu a Rimantadínu sú inhibované dva kroky životného cyklu vírusu chrípky typu A: vyzliekanie vírusu v endozómoch a vyrovnávanie intralumenálneho pH v trans-Golgiho sieti. ich nevýhodou je vznik rezistetných vírusových kmeňov, čo značne obmedzuje použitie týchto látok. Rezistentné vírusy (H3N2) je možné izolovať už po dvoch dňoch užívania Rimantadínu. Dosť nepríjemné sú aj vedľajšie účinky týchto liečiv, ktoré sa vyskytujú pri užívaní.

Osýpky (Morbillivírus)

Prenos kvapôčkovou infekciou. Inkubácia 10 – 14 dní. Príznaky: tzv. Chrípkové počiatočné štádium (nádcha, kašeľ, zápal spojiviek…), neskôr sa objavia Koplikove škvrny, za 1 – 2 dni sa objaví kožný výsev (červené makuly) – uši, záhlavie, tvár, celé telo Nákazlivosť: Obzvlášť nebezpečné pre tehotné ženy (prípadne, ktoré plánujú otehotnieť). Očkovanie: živá atenuovaná vakcína.

 Osýpky (Morbillivírus)

Komplikácie pri osýpkach

Bežné: zápal pľúc, hnačka, Laryngotracheabronchitída, podvýživa, zápal stredného ucha, poškodenie zdaku (slepota), hluchota. U tehotných žien predčasný pôrod, poškodený plod, potrat. Jeden zo štyroch pacientov skončí v nemocnici. Jeden až dvaja z 1000 pacientov zomrie napriek tej najlepšej lekárskej starostlivosti.

Zriedkavé: akútna encefalitída (1:1000), myokarditída, pneumotorax, Pneumomediastinum, zápal slepého čreva, subakútna sklerotická panencealitída (1:609 detí)

Tatiana Betáková vo Vede v CENTRE

Zápal príušných žliaz – mumps (Rubulavírus)

Ide o akútny zápal slinných žliaz. Prenos kvapôčkovou infekciou, priamym kontaktom s infikovanou osobou, kontakt s povrchmi kontaminovanými nosným sekrétom, materinské mlieko, moč. Inkubácia 14 – 18 dní. Nákazlivosť: 7 dní pred a 14 dní po zmiznutí príznakov ochorenia.

Príznaky: často prebieha bezpríznakovo, chrípkové štádium, zdurenie príušných žliaz, bolesti ucha pri prehĺtaní, problémy pri prehĺtaní. Komplikácie: memingitída, orchitída (zápal semenníkov), ooforitis, pankreatitis, diabetes. Očkovanie: živá atenuovaná vakcína

Komplikácie: 60 % CNS – aseptické meningitídy, meningoencefalitídy; Zápal semeníkov (neplodnosť); Pankreatídy; Myokarditídy; Hluchota; Polyartritídy; Hydrocefalus  

Rubeola (ružienka – nemecké osýpky), Rubivírus

Napriek tomu, že existuje účinná vakcína, v roku 2015 zomrelo na osýpky 134 200 ľudí, prevažne detí. To je 367 detí denne, 15 detí každú hodinu. V rokoch 2000 – 2015 očkovanie proti osýpkam zachránilo pred smrťou okolo 20,3 milióna detí.

Program na elimináciu osýpok a rubeoly

CDC a PAHO (Pan American Health Organization) vypracovali v roku 1996 program na elimináciu osýpok a rubeoly. Predpokladalo sa, že do roku 2002 sa eliminuje toto ochorenie v Amerike a do roku 2016 na celom svete. V súčasnosti sa realizuje Globálny strategický plán proti osýpkam a rubeole v rokoch 2012 – 2020. 

Šesť neľahkých úloh pre úspešnú eradikáciu osýpok:

  • Kľúčové krajiny, kde je vírus osýpok endemicky rozšírený, sú vo vojne. Terorizmus, skutočný ako aj potenciálny, komplikuje vakcinačný program v postihnutých krajinách. Očkovanie v týchto oblastiach je extrémne ťažké a nebezpečné.
  • Vysoká infekčnosť osýpok v kombinácii s narastajúcou populáciou, hustoty osídľovania, migrácie a urbanizácie predstavujú veľkú výzvu pre eradikáciu vírusu porovnaním s eradikáciou v 20 storočí.
  • V bohatých krajinách a v krajinách s dobrým príjmom nie je ochorenie na osýpky vnímané ako seriózny zdravotný problém, pretože v týchto krajinách funguje zdravotná služba, vďaka ktorej sa znižuje mortalita. Európa neeradikovala osýpky napriek tomu, že mala túto šancu. India, kde je vírus osýpok najviac rozšírený, nevyužila všetky dostupné stratégie na kontrolu šírenia vírusu osýpok a zníženia mortality.
  • Treba odstrániť rezistenciu antivakcinačnej lobby v Európe a inde vo svete.
  • Zatiaľ nie je úplne jasné aký strategický program treba prijať na elimináciu vírusu osýpok v Indii, kde sa situácia komplikuje vysokou hustotou obyvateľstva a pod.
  • Koexistencia programu na eradikáciu poliovírusu môže vytvárať nezdravé súťaženie o priazeň politikov, sympatie ľudí a financie. Úspešná eradikácia poliovírusu pomôže obnoviť dôveru ľudí v očkovanie.

 

S prednáškou na tému: Potrebujeme vakcíny proti vírusom? vystúpila v októbrovej vedeckej kaviarni uznávaná virologička RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV  v Bratislave. Veda v CENTRE sa uskutočnila dňa 26. októbra 2017 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Obrázky sú z prezentácie RNDr. Tatiany Betákovej, DrSc.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky