Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Liečivé rastliny, bylinky, čaje nielen na Vianoce

VEDA NA DOSAH

Prednáška bola zameraná na najznámejšie rastliny používané v ľudovom liečiteľstve a na liečivé rastliny z polí a záhrad našich predkov. Liečivé rastliny, ktoré sa používali v ľudovom liečiteľstve, boli divorastúce druhy. Hovorili sme ale i o odrodách získaných šľachtením. Dozvedeli sme sa o výhodách pestovania liečivých rastlín a o tom, ktoré z nich by nemali chýbať ani v našich záhradách či domácnostiach.

Bylinky a Vianoce. Ako to bolo v minulosti a ako je to teraz? Ktoré liečivé bylinky patria odjakživa k Vianociam? Prednáška bola spojená nielen s praktickou ukážkou liečivých rastlín a prehliadkou vzorkovnice semien genetických zdrojov liečivých rastlín, ale aj s malou ochutnávkou tradičných vianočných bylinkových čajov.

Kto je Iveta Čičová

Vedkyňa a výskumníčka, odborníčka na pestovanie liečivých rastlín Ing. Iveta Čičová, PhD. pracuje vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby NPPC v Piešťanoch. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava na zachovanie genofondu liečivých rastlín a pseudoobilnín pre budúce generácie, a to vrátene zhromažďovania, hodnotenia, množenia a výskumu liečivých rastlín.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky