Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Huby v prírode a v našom živote

VEDA NA DOSAH

Huby oddávna fascinujú ľudí, ale pohľad na ne je ešte aj dnes u väčšiny z nich veľmi zúžený a skreslený. Vedecký svet donedávna pokladal huby za súčasť rastlinnej ríše. Dnes ich veda už uznáva ako jednu zo štyroch samostatných bioríš, kam patria rastliny, huby, živočíchy a baktérie.

Huby sa živia organickými látkami. Veľmi malá časť z nich je škodlivá, lebo parazituje na iných živých rastlinách. Ostatné vykonávajú gigantickú a inak nenahraditeľnú činnosť v geobiosfére, ktorú sme podrobne objasnili v prednáške. Navyše huby nám prinášajú aj iný úžitok, sú totiž jedinečnou pochutinou a zdrojom liečivých látok. Hovorí sa, že Slováci sú najvášnivejšími hubármi na svete. Je skutočne Slovensko hubovou veľmocou a je hubárčenie naozaj naším najmasovejším národným športom?

Kto sú Anton Janitor a Ladislav Hagara

Ing. Anton Janitor, CSc. je bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV a prvý predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV.

PhDr. Ladislav Hagara, PhD. je predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti, autor viacerých atlasov húb vydaných u nás aj v zahraničí. Naposledy vydal Ottovu encyklopédiu húb, ktorá je najväčším atlasom húb na svete.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky