Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozhovor s dokumentaristkou Janou Bučka o Izabele Textorisovej

VEDA NA DOSAH

Izabela Textorisová, prvá slovenská botanička. Aj tento status vyniesol prácu a život Izabely Textorisovej ako námet pre natočenie dokumentárneho filmu o významnej slovenskej vedkyni v oblasti botaniky v rámci dokumentárneho cyklu PRVÁ. Dokumentárny cyklus PRVÁ, pod taktovkou autorky projektu Zuzany Liovej, predstavuje významné slovenské ženy, ktoré sa ako „prvé“ presadili v rôznych oblastiach života.

Izabela Textorisová

Pri príležitosti výstavy o Izabele Textorisovej pod názvom „Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička“ realizovanej Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR sme oslovili dokumentaristku Janu Bučka, ktorá sa v rámci dokumentárneho cyklu „PRVÁ“ venovala v jednom z filmov, práve Izabele Textorisovej.

Z. VČ.: Prečo ste si vybrali práve Izabelu Textorisovú?

Jana Bučka: „Ja som si ju nevybrala, ona „doputovala” ku mne. Pôvodne túto časť dokumentárneho cyklu Prvá, ktorej súčasťou je aj časť o Izabele Textorisovej, spracovávala režisérka Dana Rusnoková. Tá však zo zdravotných dôvodov nemohla pokračovať a tak producentka oslovila mňa. Najprv ma ponuka zaskočila, oblasť botaniky je pre mňa španielska dedina, nevedela som si predstaviť, ako budem film stavať. Ale keď som sa začala bližšie zoznamovať s Izabeliným životom, stále viac a viac ma zaujímal, až fascinoval, ona sama, aj okolnosti jej života a vôbec celé obdobie, do ktorého bola zasadená.“ 

Z. VČ.: Čím Vás Izabela Textorisová inšpirovala? 

Jana Bučka: „Svojou húževnatosťou, tým, že dokázala dosiahnuť veľké ciele, aj keď na to nemala podmienky. Peniaze, ani podporu od „svojich” – teda Martinčanov, pretože prírodné vedy v tom čase neboli podporované a považované za dostatočne národné. Zostať slobodnou dievkou v tej dobe tiež nebola maličkosť, žena mala výrazne sťažené nielen finančné, ale aj spoločenské podmienky.“ 

Z. VČ.: Ako sa Vám život Izabely Textorisovej javí a čo Vás na jej živote najviac oslovilo?

Jana Bučka: „Doba, v ktorej Textorisová žila, naozaj nepriala silným ženám. Vzhľadom na dobový kontext, to mali emancipované ženy naozaj ťažké, aby presadili svoj talent. Vtedy sa ženy nemohli len tak stať doktorkami, alebo vedkyňami, ako dnes. Izabela žila vo výraznej chudobe celý život, napriek tomu si nikdy nesťažovala. Vykonávala si poctivo svoju prácu na poštovom úrade a potom sa utiekala do prírody a ku kvetom, ktoré tak milovala. Napriek tomu, že Izabela bola ženou, čím mala sťažené podmienky, je obdivuhodné, ako ďaleko zašla vo svojom botanickom skúmaní. Hnala ju túžba za poznaním, to bolo jej hnacím motorom.

Sama sa naučila niekoľko jazykov, aby mohla čítať knihy v origináli. Potrebovala sa neustále učiť, vzdelávať, spoznávať, bádať. Dožila sa celkom vysokého veku, ale duchom zostala vždy mladá, svieža.

Veľmi ma oslovil jej postoj k národoveckému duchu, akú silnú vieru v sebe mala. Potichu bojovala proti maďarizácii, ktorá v období jej prvej polovice života silnela na Slovensku.“

Izabela Textorisová

Z. VČ.: Ktorým aspektom života Izabely Textorisovej sa v dokumente venujete? Čo všetko sa v dokumente o nej dozvieme?

Jana Bučka: „Film stručne zaznamenáva chronologicky Izabelin život. Od narodenia až po smrť. Na ploche štyridsiatich minúť sa však musíte veľmi precízne rozhodovať, ktoré situácie do filmu vložíte. A vzhľadom na veľmi bohatý Textorisovej príbeh, to bolo v istom zmysle veľmi náročné, pretože sa musíte ťažko rozlúčiť na úkor celkového vyznenia iných pekných situácií, ktoré by ste radi vo filme ukázali, avšak nemáte na to časový priestor. Myslím ale, že tie najdôležitejšie odkazy jej života sme tam zachytili.“

Z. VČ.: Kde si môžu dokumentárny film o Izabele Textorisovej diváci a záujemcovia pozrieť?

Jana Bučka: „Premiéru mal teraz nedávno, v apríli na medzinárodnom festivale Finále Plzeň, a v televízii sa bude vysielať na jeseň tohto roku. Presné dátumy nepoznám, ale určite bude kampaň, ktorá dá divákom včas vedieť.“ 

Z. VČ.: Otázka na záver. Čím by ste Izabelu Textorisovú charakterizovali ako „PRVÚ“? 

Jana Bučka: „Prvá slovenská botanička.“

Z. VČ.: Ďakujeme za rozhovor

Brožúra o Izabele Textorisovej (1866 – 1949)

Rozhovor pripravila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: PR materiály od producentky Barbary Feglovej Janišovej

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky