Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predstavujeme inovatívny nápad eNimal systém

VEDA NA DOSAH

ovca

Pomoc pri práci ľuďom, ktorí sa venujú chovateľskému, mliekarenskému a syrárskemu biznisu v malom a strednom podnikaní. Taký cieľ si kladie inovatívny nápad s názvom eNimal systém, za ktorým stoja Mgr. Tomáš Šaling a Ing. Miroslav Marcinko. Hlavnou úlohou systému je uľahčiť a urýchliť pracovníkom na farmách nielen meranie množstva nadojeného mlieka, ale taktiež zníženie chybovosti v administratíve, identifikácia jedincov na farme a celkový prehľad o fungovaní farmy.

Projekt uspel vo finále 5. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra Technickej univerzity v Košiciach, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok. 

Ako vlastne tvorcovia dospeli k nápadu vytvoriť eNimal systém? „Tento nápad vznikol asi pred vyše rokom, keď som bol pravidelným zákazníkom na malých farmách. Keďže ma zaujímajú technológie a inovácie, napadla mi myšlienka ohľadne digitalizácie fariem. Začal som sa o to zaujímať a taktiež, či niečo podobné už v mojom okolí neexistuje. Hlavným cieľom bolo a je nielen uľahčiť prácu samotným pracovníkom na farmách, ale aj zjednodušiť a sprehľadniť administratívu,“ uviedol autor projektu.

eNimal systém možno považovať za komplexný systém na identifikáciu zvierat, ktorý pozostáva z dvoch samostatných mobilných aplikácií a jednej webovej aplikácie, ktoré navzájom komunikujú. Ako prvá časť systému bola vytvorená identifikácia zvierat na základe NFC Tagu. „Každý jedinec bude mať na svojom tele umiestnený NFC Tag. Obrovskou výhodou je finančná nenáročnosť na čítacie zariadenie. Na odčítanie potrebných informácií zo zvieraťa bude postačovať jednoduchý mobilný telefón s podporou NFC. Automatické kŕmenie by malo zabezpečiť odbremenenie pracovníkov od neustálej kontroly krmiva a dopĺňania krmiva a taktiež vody. Pri automatickom napájaní zvierat navrhujeme jednoduchý žľab na vodu pre zvieratá, kde by bol implementovaný plavák a tiež prívod vody. Ten by po poklese hladiny v dôsledku pitia zvieratami poklesol a ventil by pripustil ďalšiu, čerstvú vodu,“ píšu autori v popise svojho projektu.

Pri automatickom dopĺňaní krmiva počas dojenia by podľa nich dochádzalo k doplneniu krmiva vždy na základe otvorenie vstupnej brány, ktorou by vchádzal ďalší jedinec k dojeniu. Ďalšou alternatívou by bol umiestnený senzor v oblasti, kde jedinec umiestni svoju hlavu počas kŕmenia. Hneď, ako by došlo buď k prerušeniu lúča hlavou jedinca alebo by senzor zaznamenal pohyb v oblasti kŕmidla, došlo by k doplneniu krmív.

Pri meraní dojivosti majú autori projektu niekoľko nápadov ako zrealizovať toto meranie, avšak vznikajú im stále isté komplikácie. Je to za prvé meranie vrtuľovým prietokomerom. „Tu nám ale vzniká problém. Vrtuľový prietokomer má nevýhodu, a to tú, že okrem prietoku kvapaliny meria aj prietok vzduchu, a to dokonca niekoľkokrát rýchlejšie. Pri tejto technológii merania prietoku kvapaliny by bolo nutné, aby bol okruh uzavretý, respektíve, aby sa tam nedostával vzduch. Pri dojení vzniká podtlak, čo by spôsobovalo skreslené výsledky meraní,“ uviedol Ing. Miroslav Marcinko.

Druhý spôsob je infra meranie. Meracia technika FreeFlow od firmy SCR FreeFlow ™, ktorá je založená na meraní prietoku prostredníctvom infračervených lúčov, čo zabezpečuje vysokú presnosť prietoku, a tým aj presné výsledky množstva mlieka.

ukážka eNimal systémuĎalšou alternatívou je váženie nadojeného mlieka. „Avšak tu vzniká problém, že nadojené mlieko nemusí mať stále rovnaký obsah tukovej zložky, a to môže ovplyvňovať samotnú hmotnosť, a tým aj skresľovať výsledný objem nadojeného mlieka,“ uvádzajú autori projektu enimal systém. Za ďalší spôsob označili medzinádobu, kde by medzi zariadením na dojenie a samotnou zbernou nádobou na mlieko bola medzizberná nádoba, ktorá by mala presný objem a po jeho dosiahnutí by došlo k zaznamenaniu objemu a následnému prepusteniu mlieka z medzinádoby do koncovej zbernej nádoby. Po ukončení dojenia by došlo k sčítaniu počtu nadojených medzinádob.

Systém eNimal je pripravený v spolupráci s programátorom, ktorý vytvoril aplikácie pre systém Android. Pozostáva z troch aplikácii, a to eNimal Web, eNimal Card, eNimal Milk a vytvára tak kompaktný systém, ktorý je dostupný kdekoľvek, kde je prístup na internet. V prípade, že nie je momentálna dostupnosť pripojenia na internet, samotné aplikácie pracujú a zaznamenávajú informácie aj naďalej a pri nasledujúcom pripojení na internet ich odošlú do databázy a užívateľ tak nemusí mať strach, že o ne príde.

Samotný eNimal Web je webová aplikácia, ktorá slúži na správu, evidenciu a samostatný prehlaď zvierat. Aplikácia eNimal Web je prístupná cez internet, kde má užívateľ možnosť evidencie a identifikácie zvierat, ako aj možnosť vytvárania zostáv a porovnania jednotlivých zvierat podľa úžitkovosti, plemena, dátumu alebo iných kritérií, ktoré je možné variovať. Taktiež je možné prezeranie jednotlivých zvierat, ich editácia či pridávanie poznámok a informácií, ktoré sú potrebné pre chovateľa, zootechnika, veterinára alebo iného pracovníka.

Aplikacia eNimal Milk je určená na zaznamenávanie úžitkovosti zvierat na základe samostatného merania. Systém automaticky zaznamená informácie o nameranej hodnote k nasnímanému čipu jednotlivého zvieraťa. Automaticky po zosnímaní čipu a priradení nameranej hodnoty sa informácie presunú, resp. odošlú do aplikácie eNimal web, kde sú zaznamenávané a je možné s nimi ďalej pracovať.

Samotné čipy fungujú na frekvenciách HF,UHF. Nakoľko ide o duálnu frekvenciu, ich využitie je viacúčelové. Technológia UHF sa využíva pri automatickom počítaní zvierat, ktoré prechádzajú cez počítaciu bráničku. Táto technológia má dosah 1 – 8 m v závislosti od daného prostredia. Momentálne sa nešpecializujú na samotné počítanie zvierat, no systém je pripravený aj na takúto možnosť. Technológiu HF využívajú pri samotnej identifikácií zvierat, táto technológia má výhodu v tom, že nie je potrebná drahá čítačka alebo iné komplikované zariadenie. Na identifikáciu tak postačuje mobilný telefón s funkciou NFC (Near Field Communication), ktorý neslúži len ako jednoúčelové zariadenie, ako je to v prípade čítačky, ale je možné ho plnohodnotne využívať aj na iné účely.

Aké sú vlastne ďalšie očakávania tvorcov projektu? „Naše očakávania sú, že sa tento systém stane jedným funkčným celkom, ktorý bude uľahčovať prácu drobnochovateľom a odbremení ich od niektorých činností počas pracovného dňa,“ uviedli. Projekt je v riešení spoločnosti Redicon s. r. o. so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami a počítačovou činnosťou, ale primárnym cieľom bola výroba meracích a kontrolných zariadení pre vývoj inteligentných systémov. Pracuje s inteligentným systémom určeným prevažne pre poľnohospodársky segment s cieľom uľahčiť prácu a taktiež rozšíriť možnosti chovu hospodárskych zvierat so zameraním na chov oviec. Vyvíjajú systém, ktorý na Slovenskom trhu v takejto podobe neexistuje a práve tým je ich spoločnosť jedinečná a inovatívna.

 

eNimal systém tak má šancu presadiť sa vďaka súťaži inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

 

Informácie a foto poskytli: Mgr. Tomáš Šaling a Ing. Miroslav Marcinko

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

Koncom apríla sa v zasadacej miestnosti rektorátu Technickej univerzity v Košiciach konalo finále 5. kola súťaže. Súťažiace start-upy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok. Do záverečného kola súťaže postúpilo 14 inovatívnych nápadov. Svoje podnikateľské zámery, doterajšie úspechy, ako aj plány do budúcnosti predstavili start-upy, ktoré od októbra 2016 pôsobili v Startup centre TUKE.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky