Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ovos pre 3. tisícročie

Marta Bartošovičová

Ovos – zrelé novošľachtence

V štruktúre rastlinnej výroby má ovos siaty výnimočné postavenie. Ide nielen o významnú kŕmnu, ale aj potravinársku obilninu, ktorá sa vyznačuje vynikajúcou nutričnou a dietetickou hodnotou. Z hľadiska trendov modernej výživy sa v súčasnosti dostáva na popredné miesto medzi obilninami. Je jedinečný svojim obsahom zdraviu prospešných látok.

Ovos siaty je vhodný pre diabetikov, nakoľko dobre pôsobí na hladinu glukózy a inzulínu v krvi. Jeho pravidelná konzumácia znižuje hladinu cholesterolu v krvi a tým chráni pred mnohými civilizačnými chorobami. Ovsené vločky sú zásobárňou potravinovej vlákniny, vitamínov, minerálov, prírodných antioxidantov a bioaktívnych látok. Po potravinových výrobkoch z ovsa je vhodné siahnuť pri chorobách obličiek, pri chorobách a poruchách tráviaceho systému, pri cukrovke a dopĺňať ním  výživu detí, športovcov a seniorov.

Ovos – novošľachtence, mliečna zrelosť

Ovos – novošľachtence, mliečna zrelosť

Trend pestovania ovsa siateho v Slovenskej republike je kolísavý, avšak záujem o jeho využitie v potravinárstve sa neustále zvyšuje. Otvárajú sa tým nové možnosti pre tvorbu nových odrôd ovsa siateho s vyššou nutričnou hodnotou a aj pre jeho pestovanie na slovenských poliach. Nahý ovos dosahuje nižšie úrody ako plevnatý, ale jeho energetická hodnota je vyššia. V potravinárskom priemysle sa využíva na výrobu rôznych druhov vločiek a býva komponentom pri výrobe „müsli“.

Jedným z pracovísk Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch je Výskumno-šľachtiteľská stanica (VŠS) Vígľaš – Pstruša, v okrese Detva., ktorá bola založená v roku 1941. Jej hlavnou činnosťou je novošľachtenie ozimnej a jarnej pšenice, ovsa siateho ozimného a jarného, plevnatého i nahého a tritikale a udržiavacie šľachtenie pšenice, ovsa siateho, ďateliny lúčnej a ľadenca rožkatého. Ďalšou úlohou je riešenie výskumných úloh a zabezpečovanie poľných pokusov výskumných úloh podľa požiadaviek riešiteľov. Stanica súčasne zabezpečuje i predskúšky nového perspektívneho biologického materiálu vyšľachteného v Slovenskej republike i v zahraničí, testuje geneticky modifikované rastliny a vykonáva rôzne firemné skúšky pesticídov. Stanica má certifikát „Good Experimental Practice (GEP)“ pre vykonávanie skúšok prípravkov na ochranu rastlín (fungicídy) a rastových regulátorov. Na stanici je umiestnený dlhodobý stacionárny výživársky poľný pokus založený v roku 1957.

Ing. Peter Hozlár, PhD.Vedúcim Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš – Pstruša je Ing. Peter Hozlár, PhD., hlavný šľachtiteľ ovsa siateho, nahého, pšenice jarnej a kurátor slovenskej kolekcie Avena. Je hlavným autorom slovenských odrôd obilnín: Trifolium pratense (ďatelina lúčna): Slatina 2007 (ocenenie Zlatý kosák), Podjavorina 2007; Avena sativa (ovos siaty): Vendelin 2007, Valentin 2008 (ocenenie Zlatý kosák), Viliam 2011, Prokop 2011, Václav 2013  (ocenenie Zlatý kosák), Vojtech 2013, Vit 2015; Avena nuda (ovos nahý): Tatran 2010, Hronec 2012, Važec 2013, Dunajec 2015; Triticum  aestivum  (pšenica letná) forma jarná: Slovenka 2016, Voskovka 2016, Viera 2016, Zelenka 2016.

V roku 2017 sa im podarilo registrovať Triticum aestivum (pšenicu jarnú), odrodu PS Perlička, Avena nuda (ovos nahý), ovos jarný odrodu Inovec, Avena sativa (ovos siaty čierny), prvé slovenské odrody čierneho ovsa Hucul a Norik, kde bol Ing. Peter Hozár, PhD., hlavným autorom.

Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša získala v roku 2013 Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedecko-technický tím roka „za prínos v oblasti tvorby nových odrôd obilnín na Slovensku s vysokou pridanou hodnotou, kvalitou a úrodovým potenciálom“.

Pozývame Vás do jarnej vedeckej kaviarne Veda v CENTRE v Piešťanoch 

Organizátorom vedeckej kaviarne v Piešťanoch je Ovos pre 3. tisícročieNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v Bratislave. Hosťom vdeckej kaviarne bude  výskumný a vývojový pracovník Ing. Peter Hozlár, PhD., ktorý vystúpi na tému Ovos pre 3. tisícročie. Vo svojej prezentácii predstaví ovos siaty, jeho geografický pôvod a pestovanie rôznych druhov, bude hovoriť o šľachtení v Slovenskej republike i vo svete, ako aj o nenahraditeľnom význame ovsa v ľudskej výžive.

Vedecká kaviareň sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla 2018 o 16.30 hod. v Klubovni La MUSICA v Piešťanoch. Veda v CENTRE je určená pre širokú verejnosť. Vstup je voľný!

Kontakt na zodpovednú osobu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., havrlentova@vurv.sk, 033/7947124

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu Ing. Petra Hozlára, PhD.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky