Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Migrujúce zvieratá sa učia z vlastných skúseností, ukazuje nový výskum

VEDA NA DOSAH

Individuálna skúsenosť je v prípade migrujúcich zvierat rovnako kľúčová ako genetika.

Mladé bociany sa na svojej migračnej trase zastavujú častejšie ako staršie. Zdroj: iStockphoto.com

Mladé bociany sa na rozdiel od starších vtákov zastavujú na svojej migračnej trase častejšie. Zdroj: iStockphoto.com

Nový výskum vedcov z Univerzity vo WyominguInštitútu Maxa Plancka ukázal, že migrujúce zvieratá sa učia z vlastných skúseností. Čím sú staršie, tým viac zdokonaľujú svoje správanie. Učenie sa prostredníctvom zážitku je teda kľúčovou súčasťou úspešnej migrácie.

Genetika a sociálne správanie sú síce nesmierne dôležité faktory formujúce migráciu zvierat, no na migračné pohyby výrazne vplývajú aj informácie získané prostredníctvom individuálnych skúseností, tvrdí výskumný tím vedený odborníčkou na správanie zvierat Ellen Aikensovou.

Nové zistenia už publikovali v prestížnom multidisciplinárnom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Štúdia, do ktorej sa zapojili aj výskumníci z Univerzity v Kostnici, zahŕňala technicky sofistikované sledovanie viac ako 250 bocianov bielych v piatich hniezdnych oblastiach v južnom Nemecku a Rakúsku v rokoch 2013 až 2020.

Prekvapujúce výsledky

Výskumníci na základe zozbieraných údajov určili ich migračné dráhy, zmerali načasovanie odletu a rýchlosť pohybu jednotlivých bocianov a odhadli množstvo energie, ktoré bociany spotrebovali počas letu. Tím počas monitoringu s prekvapením zistil, že mladé bociany si počas migrácie spravidla našli čas aj na objavovanie nových miest. S pribúdajúcim vekom sa ich migrácia zrýchľovala.

„Ako vtáky starnú a získavajú viac skúseností, prestávajú skúmať nové miesta a za svojím cieľom sa pohybujú rýchlejšie a priamejšie, čo však vedie počas ich migračného letu i k väčšiemu výdaju energie,“ napísala hlavná autorka štúdie, ktorá vďaka svojmu výskumu v posledných rokoch poskytla odborníkom i jedinečný pohľad na pohyb veľkej zveri v západnom Wyomingu.

„Počas jarnej migrácie nachádzali mladé jedince nové, nezvyčajné skratky, ktoré postupne zdokonaľovali. To nám napovedá, že tieto zvieratá sa spoliehajú na priestorovú pamäť, ktorú získali postupným učením sa,“ vysvetlila Aikensová.

Bociany svoje trasy vyrovnávajú

Bociany zasa svoje migračné trasy postupne vyrovnávali, aby počas jarnej migrácie išli priamejšou cestou na letné hniezdisko. Tieto zistenia by mohli byť podľa odborníkov pozorované aj v prípade ďalších druhov migrujúcich zvierat.

Získavanie informácií o krajinách, cez ktoré sa zvieratá počas migrácie potrebujú dostať, a postupné zdokonaľovanie migračného správania prostredníctvom učenia sa by podľa vedcov mohlo zohrávať dôležitú úlohu pri šetrení energiou a časom. „Krajiny, ktorými sa zvieratá pohybujú, sú zložité a dynamické a vyžadujú, aby sa migrujúce živočíchy naučili, kde a kedy sa vyskytujú priaznivé podmienky, ktoré im uľahčia pohyb, a ako ich môžu efektívne využiť,“ uviedli výskumníci v štúdii.

Individuálna skúsenosť je podľa nich popri genetike ďalším kľúčovým faktorom správania divých migrujúcich zvierat.

Zdroj: EurekAlert!

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky