Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvalitný med aj na vianočnom stole

Monika Tináková

Med je neoddeliteľnou súčasťou vianočných sviatkov a štedrovečernej večere, pričom sa mu odpradávna pripisovali rôzne magické a liečebné účinky. Pri štedrovečernej večeri sa konzumovali predovšetkým svojpomocne dopestované produkty ako orechy, jablká, a teda aj med. V súčasnosti to už nie je možné, a preto väčšina produktov na našich stoloch pochádza z obchodných reťazcov. Nie je však med ako med.

testovanie medov

„Toto tekuté zlato, ako ho mnohí nazývajú, je žiaľ šiestou najčastejšie falšovanou a znehodnotenou potravinou v Európskej únii. Celosvetový nedostatok medu a zvýšený dopyt po ňom len zvyšuje frekvenciu výskytu falšovaných medov. Spotrebiteľ má len málo možností, ako znížiť riziko kúpy falšovaného alebo znehodnoteného medu. V prvom rade sa treba vyhýbať medom, pri ktorých nie je známy ich zreteľný pôvod, ako napríklad ´zmes medov z krajín EÚ a mimo EÚ´,“ povedal Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý sa venuje výskumu medu. 

Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý sa venuje výskumu medu

Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý sa venuje výskumu medu

Najlepším rozhodnutím pre spotrebiteľa je kúpa medu od overeného včelára vo svojom okolí. Takzvaní „hobby“ včelári nemajú dôvod falšovať med a svoju produkciu predajú hneď v ten rok ako med vytočia. Starnutím med nestráca len na chuti, ale aj na svojom pozitívnom zdravotnom účinku.

„Z dôvodu každoročnej nižšej produkcie medu a vysokého dopytu po tejto komodite môžeme predpokladať, že frekvencia falšovania medu bude narastať. Preto jedným z vedeckých cieľov laboratória apidológie a apiterapie Ústavu molekulárnej biológie SAV je identifikácia nových markerov kvality a vývoj rýchlych kvalitatívnych testov, ktoré by odhaľovali falšované medy. Keďže med sa používa aj ako zdravotnícka pomôcka v manažmente hojenia rán, našou snahou je aj objasňovať a charakterizovať mechanizmus účinku medu, čím by sme podporili jeho širšie použitie v modernej medicíne,“ povedal Juraj Majtán.

Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý sa venuje výskumu medu

VIAC O MEDE / #tag: med

Informácie a foto poskytla: Monika Hucáková, hovorkyňa SAV

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky