Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Českí vedci hľadajú metódu na odhaľovanie zakázaných steroidov v mäse

VEDA NA DOSAH

Cieľom projektu je nájsť účinný spôsob, ako odhaliť zámerne zamaskované zneužívanie stimulátorov pri výkrme hospodárskych zvierat.

Kura napichané hormónmi a antibiotikami. Zdroj: iStockphoto.com

Výskumníci sa zamerajú aj na kontrolu hydiny. Zdroj: iStockphoto.com

Niektorí chovatelia pri výkrme ošípaných či hydiny zrejme tajne využívajú rastové stimulátory, aby dosiahli vyšší zisk. Na zakázané stimulátory obsiahnuté v mäse sa zameria vedecký tím Agronomickej fakulty (AF) MENDELU. Cieľom projektu je nájsť účinný spôsob, ako odhaliť zámerne zamaskované zneužívanie stimulátorov pri výkrme hospodárskych zvierat.

V prvej fáze sa vedci zamerajú na vzorky odobrané z ošípaných. Vďaka vývoju a zavedeniu precíznych analytických nástrojov bude možné efektívne brániť výskytu a prenosu rezíduí zakázaných látok v potravovom reťazci.

Ako bude prebiehať výskum?

Zvieratá budú rozdelené do štyroch skupín, každá bude dostávať iné steroidné hormóny. Vedci potom budú analyzovať zmeny orgánov a vybraných tkanív po aplikácii anabolík.

„Po porážke sa odoberú vzorky, ktoré sa spracujú a analyzujú metódami proteomiky a metabolomiky, ktoré skúmajú zmeny v rámci všetkých génov v organizme, ďalej imunológie a pre nás najaktuálnejšie histológie. Cieľom je nájsť také markery, ktoré môžu spoľahlivo odlíšiť vzorky s aplikovanými steroidmi od kontrolnej skupiny, a na ich základe zostaviť metodiku, ktorá štátnej veterinárnej službe pomôže pri odhaľovaní zneužívania steroidných látok v bravčovom mäse,“ opísal Zbyšek Sládek z Ústavu morfológie, fyziológie a genetiky zvierat AF MENDELU.

Prasa v uzavretom priestore. Zdroj: iStockphoto.com

Zmyslom neférových obchodníkov je dosiahnuť čo najväčší zisk, no ošípaným sa okrem zväčšenia svalového tkaniva ničia aj vnútorné orgány. Zdroj: iStockphoto.com

Anabolické steroidné hormóny

Všetky vzorky budú pochádzať z ošípaných, vedci budú analyzovať ich svalové tkanivo a pohlavný aparát. Neskôr sa plánuje aj pokus na hydine.

„V predchádzajúcom projekte sme používali samčí pohlavný hormón testosterón, jeho chemický derivát nandrolon a mix týchto dvoch látok. V novom projekte sme vymenili testosterón za stanozol, ktorý je ďalší z mnohých veľmi využívaných a hlavne zneužívaných látok na trhu,“ priblížila členka tímu Kristýna Skoupá.

Podľa odborníkov majú anabolické steroidy množstvo účinkov. Najžiaducejším a najviditeľnejším je zväčšenie svalového tkaniva. K vedľajším účinkom potom patrí abnormálne sexuálne správanie, zníženie kvality a počtu spermií, atrofia semenníkov, neplodnosť, poškodenie pečene a obličiek, zväčšovanie srdcového svalu, atrofia mozgu, a teda aj zmeny v správaní.

Potenciálna hrozba

Vytvorením a zavedením analytických nástrojov bude možné zabrániť výskytu a prenosu zakázaných látok v potravovom reťazci, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zdravie zvierat aj spotrebiteľov.

„Niektoré štúdie tvrdia, že dosiaľ neexistuje priamy dôkaz, že konzumácia mäsa zo zvierat spôsobuje u konzumentov tiež vedľajšie efekty. Iné štúdie preukazujú efekt na predčasné pohlavné dospievanie, neplodnosť alebo zmeny v správaní predovšetkým u detí. Celosvetovo je teda používanie steroidných hormónov na výkrm hospodárskych zvierat v určitých limitoch povolené okrem štátov EÚ a niekoľkých ďalších, ktoré ich používanie zákonom prísne zakázali, práve z dôvodu potenciálnej hrozby pre konzumentov,“ vysvetlila Skoupá.

Hlavným riešiteľom päťročného projektu, ktorý sa začína tento rok na jar, je Výskumný ústav veterinárneho lekárstva. Spoločne s Mendelovou univerzitou v Brne na projekte spolupracuje aj firma Steinhauser Tišnov. Nový projekt je kontinuálnym pokračovaním výskumu a nadväzuje na dva predchádzajúce projekty. Prvý sa zameriaval na alternatívne spôsoby kastrácie kancov, ktoré budú v súlade s dobrým žitím zvierat, druhý sa zameral na vplyv zakázaných steroidných hormónov na ošípané.

Zdroj: Mendelova univerzita v Brne

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky