Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Búranie steny diagnostiky pomocou sliny

VEDA NA DOSAH

výskum

Crohnova choroba predstavuje celoživotné zápalové ochorenie, ktoré môže postihnúť akúkoľvek časť tráviaceho traktu. Najčastejšie nastupuje u mladých dospelých, avšak môže nastať aj u detí alebo v období neskoršej dospelosti. Veľkým problémom pri Crohnovej chorobe je jej včasná diagnostika. Pacient podstupuje sériu špecializovaných vyšetrení, avšak častokrát až po pomerne dlhšom období trvania rôznych symptómov a príznakov, akými sú hnačka, krvácanie, úbytok hmotnosti, bolesti v bruchu a mnohé iné.

Pri Crohnovej chorobe sa ešte aj u nediagnostikovaných jedincov strieda obdobie „vzplanutia“, t. j. relapsu a „kľudu“, remisie. Práve v období pokoja môže byť veľmi ťažké Crohnovu chorobu diagnostikovať, nakoľko vtedy nemusí a nemá svoj typický prejav. Podľa závažnosti sa tak u mnohých pacientov Crohnova choroba môže dostať do pokročilého štádia, kedy je potrebné časť čreva postihnutú silným zápalom chirurgicky odstrániť. Preto je nevyhnutné stále hľadať nové možnosti diagnostiky v rámci skríningových markerov, ktoré by diagnostiku takto komplikovaných chorôb zjednodušili a hlavne urýchlili. Vhodnou alternatívou k bežne používanému a nie veľmi obľúbenému odberu krvi by mohla byť slina.

Práve touto témou sa zaoberá Katarína Janšáková, ktorá svoj projekt Breaking the Wall of Diagnostics Using Saliva (Búranie steny diagnostiky pomocou sliny) predstavila na podujatí Falling Walls Lab Slovakia 2018. „Tým, že sa slina rutinne v klinickej praxi nepoužíva, tak je jej využiteľnosť pre väčšinu ľudí neznáma. Slina obsahuje celú zmes markerov, ktoré je možné detegovať prostredníctvom rôznych laboratórnych metód. V našom projekte sme sa zamerali na analýzu viacerých zápalových a so zápalom asociovaných markerov, ktoré sme pozorovali v sline pacientov s Crohnovou chorobou a porovnávali sme ich s markermi v sline zdravých jedincov. Zistili sme, že viaceré z týchto markerov boli vyššie práve u pacientov. Výsledky našej štúdie ukazujú, že použitie sliny ako nástroja pre skríning tejto choroby vyzerá sľubne,“ hovorí.

Na to, aby sa slina v budúcnosti použila v klinickej praxi treba výskum vo všeobecnosti zamerať na vyriešenie otázok, akými sú napr. spôsob odberu sliny, odstránenie biologickej a technickej variability či zavedenie referenčných hodnôt. „Nie je pravdepodobné, že by slina nahradila rutinnú diagnostiku, akou je v prípade Crohnovej choroby kolonoskopické vyšetrenie čreva. Avšak markery, ktoré sa v sline nachádzajú, a ich analýza by mohli byť nápomocné pri skríningu, a teda včasnom odhalení zápalových chorôb čriev, vrátane Crohnovej choroby. Rovnako by použitie týchto markerov mohlo slúžiť na monitoring priebehu choroby, ktorý je aj po úspešnom diagnostikovaní a nastavení liečby nevyhnutný,“ dodáva Katarína Janšáková.

Katarína Janšáková

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Víťazka Mgr. Lucia Lauková získala finančnú odmenu, miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference o deň neskôr. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Riešili aj problémy, ako je nedostatočné žmurkanie pred počítačom, mýtus o kole zodpovednej za metabolický syndróm, vývoj rýchleho a zodpovedného simulátora na hasenie lesného požiaru, ako spoločné rituály obohacujú spolužitie či nový pohľad na výrobcov robotov.

Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Viac o súťaži Falling Walls Lab Slovakia

 

Odborný garant textu a fotografie poskytla: Katarína Janšáková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky