Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Búranie múru nukleových kyselín v moči

VEDA NA DOSAH

Marianna Gyurászová

O moči si väčšina ľudí myslí, že je iba splodinou metabolizmu, ale táto telesná tekutina má veľa potenciálu.

„Odber krvi je relatívne invazívny proces – ale odobrať moč je ľahké, lacné a neinvazívne. Moč by sa mohol stať dobrou alternatívou plazmy v screeningu a monitoringu viacerých chorôb,“ hovorí Marianna Gyurászová, ktorá sa so svojim projektom Búranie múru nukleových kyselín v moči zapojila do druhého ročníka podujatia Falling Walls Lab Slovakia.

Moč podľa nej obsahuje veľa potenciálnych biomarkerov, jedným z nich sú voľne cirkulujúce nukleové kyseliny. „Tieto nukleové kyseliny (napr. vlastná genomická a mitochondriálna DNA a rôzne typy RNA, ale aj bakteriálna alebo fetálna DNA) sa môžu dostať do krvi dvoma cestami. Jedna je takzvaná transrenálna, keď sa DNA alebo RNA dostane do moču cez obličky z krvného obehu a druhá postrenálna cesta, keď nukleové kyseliny pochádzajú z buniek samotnej vylučovacej sústavy. Problémom je, že moč je málo využitý v praxi, lebo použitie tejto tekutiny je stále spojené s technickou i biologickou variabilitou a technickými problémami (aké sú napr. príprava vzoriek), ktoré treba odstrániť.“

Odborníčka uvádza, že v laboratóriu bežne pracujú so vzorkami moču od laboratórnych zvierat alebo od pacientov. „Ukázali sme, že nukleové kyseliny sa dajú izolovať z moču a vieme ich analyzovať rôznymi laboratórnymi metódami. Tiež máme predbežné výsledky z experimentu, v ktorom sa snažíme ukázať, že v moči myší s chorobou obličiek je vyššia koncentrácia voľne cirkulujúcich DNA ako v moči zdravých myší. To sa nám podarilo dokázať u myší s chronickým ochorením obličiek, konkrétne s adenínovou nefropatiou, ktoré mali v moči signifikantne vyššiu koncentráciu voľne cirkulujúcich DNA ako zdravé myši alebo ako tie isté myši na začiatku experimentu. Tieto výsledky ukazujú na to, že nukleové kyseliny nachádzajúce sa v moči sú sľubnými biomarkermi chorôb obličiek, aj keď cesta k ich klinickému využitiu je ešte dlhá,“ uzavrela Marianna Gyurászová .

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Víťazka Mgr. Lucia Lauková získala finančnú odmenu, miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference o deň neskôr. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Riešili aj problémy, ako je nedostatočné žmurkanie pred počítačom, mýtus o kole zodpovednej za metabolický syndróm, vývoj rýchleho a zodpovedného simulátora na hasenie lesného požiaru, ako spoločné rituály obohacujú spolužitie či nový pohľad na výrobcov robotov.

Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Viac o súťaži Falling Walls Lab Slovakia

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Marianna Gyurászová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky