Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj hospodárske zvieratá môžu byť zdravé. Vďaka zinku

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: ovca; Pixabay.com /12019/

Zinok patrí k esenciálnym stopovým prvkom a v organizme plní množstvo dôležitých biologických úloh. Preto je významnou súčasťou krmiva hospodárskych zvierat. Prísun adekvátneho množstva zinku v strave je nevyhnutný pre zabezpečenie ich zdravia či reprodukcie.

Skupina výskumníkov okolo RNDr. Klaudie Čobanovej, PhD. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV sa vo svojom výskume zameriava na biovyužiteľnosť zinku, predovšetkým z jeho organických zdrojov. Výhodou by mala byť lepšia absorpcia z tráviaceho traktu zvierat a vyššia dostupnosť v porovnaní s anorganickými minerálnymi zdrojmi.

„To by malo viesť k zníženiu jeho súčasných potrieb v diétach hospodárskych zvierat, a zároveň by sa dosiahol aj želaný efekt minimalizovania environmentálneho zaťaženia mikroelementmi zo živočíšnej výroby,“ povedala zodpovedná riešiteľka projektu Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat – možnosti a riešenia.

Cieľom projektu je nájsť vhodný prístup, ktorým by sa zvýšila a stabilizovala dostupnosť zinku z krmiva, a súčasne znížilo jeho celkové množstvo v krmive.

„Jednou z možností, ako zvýšiť využitie minerálov z tradične používaných diét, by mohlo byť zníženie celkového množstva antagonistických látok v krmive zvierat. Naše doterajšie výsledky ohľadom používania organických minerálnych aditív vo výžive hydiny a prežúvavcov naznačujú na lepšiu využiteľnosť mikroelementov z týchto zdrojov, a taktiež majú tendenciu zlepšovať produkčné, antioxidačné, ako aj imunologické parametre zvierat,“ poznamenala Klaudia Čobanová.

Pátranie po nových poznatkoch

Sledovanie metabolizmu stopových prvkov u hospodárskych zvierat za podmienok modifikovanej výživy by malo podľa nej priniesť nové základné informácie v oblasti biovyužiteľnosti zinku.

„Keďže doposiaľ nie je presne objasnený účinok bioaktívnych zložiek rastlinných nutraceutík na minerálny metabolizmus, riešenie projektu nám môže priniesť nové poznatky o absorpcii a metabolickom osude zinku v organizme zvierat. Správnou kombináciou týchto kŕmnych aditív by sme chceli docieliť ich pozitívny účinok na fyziologické procesy gastro-intestinálneho traktu, ako aj na minerálny a antioxidačný status hospodárskych zvierat.“

Zámerom výskumného tímu je zvýšiť možnosti efektívneho používania minerálnych aditív vo výžive zvierat a prispieť tak k zníženiu negatívneho dopadu živočíšnej výroby na životné prostredie. Základné poznatky získané počas riešenia projektu by mali podľa zodpovednej riešiteľky priniesť aj podklady pre budúci aplikovaný výskum týkajúci sa suplementácie krmív hospodárskych zvierat mikroelementmi, predovšetkým zinkom.

 

Informácie poskytla: RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /12019/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky