Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Miliarda eur pôjde do špičkových európskych superpočítačov

VEDA NA DOSAH

Superpočítač ilustračný obrázok (Zdroj: EK Video o európskych superpočítačoch)

Najbližším plánom Európskej komisie je vybudovať európsku superpočítačovú infraštruktúru svetovej úrovne. Európski občania už teraz vo svojom každodennom živote pociťujú prínosy viacerých superpočítačových aplikácií. Napríklad vývoj nových liečebných postupov závisí vo veľkej miere od superpočítačových simulácií, vďaka ktorým je možné pochopiť povahu rakoviny, srdcových chorôb, Alzheimerovej choroby a zriedkavých genetických porúch.

Čo je vysokovýkonná výpočtová technika, známa aj ako superpočítanie?

Vysokovýkonná výpočtová technika (HPC) je pododvetvie výpočtovej techniky, ktoré sa zaoberá vedeckým a technickým modelovaním, ako aj simulačnými úlohami, ktoré sú také náročné, že ich nedokážu vypočítať štandardné počítače. Počítače používané v oblasti HPC sú často označované ako superpočítače. Najbližším medzníkom, pred ktorým stoja superpočítače, je exaflopová výkonnosť (t. j. aspoň 1018 alebo 1 trilión výpočtov za sekundu), ktorá by sa mala podľa očakávania dosiahnuť okolo rokov 2021 – 2022.

Využitie superpočítačov

V oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany sa superpočítače používajú na vývoj účinných šifrovacích technológií a v kombinácii s umelou inteligenciou na pochopenie kybernetických útokov a reakciu na ne. Používajú sa aj na štúdium klimatickej zmeny a predpovedanie počasia. Superpočítače môžu priemyselným odvetviam a podnikom výrazne zefektívniť cykly navrhovania produktov a výroby, urýchliť vynachádzanie nových materiálov, minimalizovať náklady a zefektívniť využívanie zdrojov. Napríklad cykly výroby automobilov je možné skrátiť zo 60 mesiacov na 24, a pritom zároveň zvýšiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich. Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov. Prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. Rada prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky (EuroHPC) – nová právna a finančná štruktúra, ktorá združí zdroje z 25 európskych krajín, vybuduje superpočítačové a dátové infraštruktúry a podporí výskum a inovácie v tejto oblasti so zapojením vedcov, podnikov a priemyslu. Vďaka tejto štruktúre budú mať európski verejní i súkromní používatelia lepší prístup k supervýkonným počítačom, čo je nevyhnutné na podporu konkurencieschopnosti a inovácií.

Climate modeling (Zdroj: EK Video o európskych superpočítačoch)
Modelovanie klímy Zdroj: EK Video o európskych superpočítačoch

Výrazom „vysokovýkonná výpočtová technika“ (ďalej len „HPC“) sa označujú technológie a používanie výkonných superpočítačov (prepojenie stoviek tisícov alebo miliónov výpočtových jednotiek pracujúcich paralelne v jednom systéme alebo v tesnej blízkosti) na uskutočnenie rozsiahlych a rýchlych výpočtov, ktoré sa vzhľadom na svoju náročnosť nemôžu vykonať na univerzálnych počítačoch. Metodiky vysokovýkonnej výpočtovej techniky zahŕňajú modelovanie a simuláciu, pokročilú analýzu údajov a vizualizáciu, ktoré sa používajú pri náročných výpočtových úlohách s intenzívnym využitím údajov vo veľmi širokej škále vedeckých, inžinierskych, priemyselných, podnikateľských aplikácií a aplikácií verejného sektora. HPC je základom významného pokroku a inovácie v digitálnom veku, keď výkonnejší počítač predstavuje konkurenčnú výhodu. Ide o kľúčovú technológiu pre vedu, priemysel a spoločnosť ako celok.

Visualisation of biochemical State of the Meditterranean Sea
Vizualizácia biogeochemického stavu Stredozemného mora Zdroj: EK Video o európskych superpočítačoch

Spoločný podnik EuroHPC

Spoločný podnik EuroHPC sa zriadi v novembri 2018 a fungovať bude do konca roka 2026. Spolupráca má kľúčový význam pre konkurencieschopnosť a nezávislosť EÚ v dátovom hospodárstve, keďže tento priemysel v EÚ v súčasnosti spotrebúva viac ako 33 % svetových supervýpočtových zdrojov, dodáva ich však len 5 %.

Spoločný podnik bude mať rozpočet vo výške jednej miliardy eur – polovicou prispeje EÚ, druhou polovicou zúčastnené európske členské štáty. Ďalšie zdroje vo výške viac než 400 miliónov eur budú pochádzať od súkromných partnerov. Činnosť podniku sa zameria na dve oblasti: Celoeurópsku superpočítačovú infraštruktúru: Nakúpia sa a do prevádzky v EÚ sa uvedú dva superpočítače, ktoré sa budú radiť k 5 najlepším na svete, a najmenej dva ďalšie, ktoré budú v aktuálnom celosvetovom rebríčku patriť k najlepším 25. Tieto zariadenia budú prepojené s existujúcimi vnútroštátnymi superpočítačmi a verejnosti a súkromným používateľom v celej Európe budú k dispozícii vo viac ako 800 vedeckých a priemyselných oblastiach. Výskum a inovácie: Podporí sa rozvoj európskeho superpočítačového ekosystému, vďaka čomu dôjde k stimulácii odvetvia technológií a superpočítačové zdroje v mnohých aplikačných oblastiach sa sprístupnia veľkému počtu verejných a súkromných používateľov vrátane malých a stredných podnikov.

K dnešnému dňu sa k spoločnému podniku zaviazali pripojiť tieto európske krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

V dlhodobom horizonte navrhla Komisia investovať do spoločného podniku 2,7 miliardy eur na posilnenie supervýkonných počítačov a spracovania údajov v Európe v rámci programu Digitálna Európa na roky 2021 – 2027, ktorý bol predložený v máji 2018. Týmto dodatočným financovaním sa zabezpečí dostupnosť špičkových superpočítačov a ich širšie využívanie vo verejnom aj súkromnom sektore vrátane malých a stredných podnikov.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: TS Európskej komisie 28. 9. 2018

Vysokovýkonná výpočtová technika a spoločný podnik EuroHPC – Otázky a odpovede

NARIADENIE RADY o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky

Obrázky: EK Video o európskych superpočítačoch

 

Ďalšie informácie

Informačný prehľad s príkladmi využívania supervýkonných počítačov

Vysokovýkonná výpočtová technika a spoločný podnik EuroHPC – Otázky a odpovede

Spoločný podnik EuroHPC: výhľad na roky 2019 – 2020 a ďalej

EK Video o európskych superpočítačoch

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky