Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko bude mať vlastné „superpočítačové“ centrum

Monika Tináková

Na Slovensku vzniká Národné kompetenčné centrum pre HPC, čo je skratka pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Ilustračný obrázok, Zdroj: Centrum spoločných činností SAV

Na jeho vytvorení pracuje Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Slovensko sa tak pripojí do siete 33 národných kompetenčných centier, ktoré v zahraničí už fungujú. Projekty EuroCC a CASTIEL, vďaka ktorým nové centrum vzniká, majú odstrániť nedostatky v zručnostiach v oblasti HPC a zároveň podporiť spoluprácu a implementáciu najlepších postupov v Európe.

Na tejto iniciatíve sa v súčasnosti podieľa 32 európskych krajín, ktoré združujú svoje prostriedky z Európskej únie aj so súkromnými partnermi, aby sa EÚ mohla stať svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Viac nám už prezradil v rozhovore Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností SAV.

Čo je vysokovýkonná výpočtová technika? Kde sa s ňou môže bežný človek stretnúť, resp. môže sa?

High performance computing (HPC) alebo vysokovýkonné počítanie znamená využívanie výkonných zariadení, čiže superpočítačov a počítačových klastrov na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky. Príkladom sú aplikácie v medicíne (genetika, „in silico“ dizajn liečiv), vo fyzike (meteorologické a klimatické modely, jadrová a časticová fyzika) či v chémii (vlastnosti atómov a molekúl, korelácia medzi štruktúrou a reaktivitou). Takéto počítanie sa však, prirodzene, využíva v ekonomike (risk investícií, rast akcií) či v inžinierskych aplikáciách, napríklad na modelovanie obtekania tekutín, ktoré je dôležité pri aerodynamických testoch, či modelovanie mechanického namáhania, ktoré sa používa pri návrhu zložitých konštrukcií, modernom dizajne súčiastok, ale aj pri simulovaní zrážok automobilov.

Ako bude vyzerať nové národné kompetenčné centrum? Čo všetko bude jeho úlohou v systéme, ktorý máme dnes na Slovensku už zabehnutý?

Národné kompetenčné centrum pre HPC v SR bude tvoriť hlavne tím špecialistov pre túto oblasť, ktorý bude poskytovať vzdelávanie, podporu a poradenstvo záujemcom o HPC najmä z radov malých a stredných podnikov, ale aj verejného a akademického sektora. Naši klienti si budú môcť otestovať najrôznejšie aplikácie, ktoré môžu posunúť ich podnikanie alebo výskum na vyššiu úroveň. Budú mať pritom prístup k našim výpočtovým systémom, či už ide o superpočítač Aurel, alebo ak pôjde všetko dobre, jeho nástupcu, ktorý by mal byť realizovaný cez operačný program Integrovaná infraštruktúra na budúci rok. A, samozrejme, budeme úzko spolupracovať s ostatnými kompetenčnými centrami, ktoré vzniknú vo viac ako 30 krajinách EÚ a pridružených štátoch.

Čo pre Slovensko znamená, že budeme mať takéto centrum?

HPC bolo doteraz v Slovenskej republike reprezentované hlavne iniciatívami zameranými na výskumný a verejný sektor. Najvýraznejším počinom bol v tejto oblasti projekt SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie), ktorý koordinovala SAV v konzorciu s významnými verejnými univerzitami. Cieľom tohto projektu bolo poskytovať výpočtovú infraštruktúru, prístup k softvéru a tiež konzultácie a poradenstvo pre výskumné tímy zo všetkých verejných univerzít na Slovensku a SAV. Kľúčovú úlohu pritom v týchto činnostiach zohráva Centrum spoločných činností SAV, ktoré prevádzkuje najvýkonnejší superpočítač na Slovensku Aurel, všeobecne prístupný celej akademickej obci.

Slovenský priemysel však doteraz nemal možnosť prístupu k centrálnemu sprostredkovateľovi informácií, znalostí a kontaktov v oblasti HPC. Bolo to jednak v dôsledku absentujúcej národnej stratégie, ale aj kvôli limitovanej možnosti poskytovať infraštruktúru obstaranú cez SIVPP pre iný než akademický sektor. S exponenciálnym nárastom nutných znalostí v oblastiach strojového učenia, Big Data a smart industry však takáto potreba vzniká, a tak narastá aj dopyt po aktivitách kompetenčného centra. Kompetenčné centrum tak prispeje nielen k ďalšiemu zlepšovaniu výskumného potenciálu SR, ale prispeje aj k vyššej konkurencieschopnosti a prechodu od výrobnej ekonomiky k inovačnej.

Ako sme na tom momentálne na Slovensku v oblasti HPC? Čo potrebujeme zlepšiť?

Na túto otázku sa dá pozerať z mnohých aspektov. HPC sa na Slovensku výrazne pohlo dopredu vďaka projektu SIVVP, z ktorého sa obstaral aj Aurel. To však bolo ešte v roku 2014. Odvtedy sme na národnej úrovni nemali žiadny plán ako ďalej udržiavať a rozvíjať nielen infraštruktúru, ale aj ľudský potenciál. Situácia sa začala meniť až v priebehu minulého roka, kedy vysokovýkonné počítanie začalo byť masívne podporované aj zo strany Európskej komisie.

Vznikom iniciatívy EuroHPC sa danej problematike začala aktívne venovať sekcia Digitálnej agendy vtedajšieho Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) vďaka čomu sme sa mohli pohnúť ďalej. Našou spoluprácou vznikol dlhodobý plán budovania Národného superpočítačového centra ako organizácie, ktorá združí štát, akademický a súkromný sektor.

Druhou kapitolou je rozvoj infraštruktúry, aj keď nám Aurel ešte dobre slúži, jeho životnosť sa blíži ku koncu a udržiavať ho v chode bude stále náročnejšie. Preto je pre nás kľúčové, aby sme ho mohli v blízkom čase nahradiť modernejšou alternatívou.

Centrum vzniká vďaka projektom EuroCC a Castiel. Cieľom týchto projektov nebude len HPC, ale napríklad aj umelá inteligencia. Čo to znamená? Ako to bude vyzerať v praxi?

Algoritmy umelej inteligencie sa v súčasnosti používajú takmer všade, na serveroch, pracovných staniciach, dokonca aj v mobilných telefónoch. K prieniku medzi HPC a umelou inteligenciou dochádza vtedy, keď množstvo dát, ktoré je nutné spracovať alebo komplexnosť použitých modelov, prekračuje výpočtové možnosti „bežného“ výpočtového hardvéru. Našim klientom budeme teda pomáhať aj s adopciou metód umelej inteligencie pre riešenie výpočtovo náročných úloh.

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky