Seminár, Workshop / Kolonica

Zraz vizuálnych pozorovateľov Vizual

Žena pozorujúca nočnú oblohu teleskopom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Vás srdečne pozýva na nové podujatie. Vzniklo ako súčasť implementácie projektu „Cez Poloniny ku hviezdam“ podporeného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia so zameraním na rozvojové projekty transformácie regiónu NP Poloniny.

Kedy a kde sa Zraz vizuálnych pozorovateľov Vizual uskutoční

Podujatie sa uskutoční 16. – 22. septembra 2023 v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Prihlasujte sa, prosím, prostredníctvom registračného formulára. Termín ukončenia prihlasovania je 1. september 2023. Maximálny počet účastníkov je 20.

O podujatí

Podujatie bude mať charakter neformálneho stretnutia vizuálnych pozorovateľov, na ktorom budú vykonávať praktické pozorovanie, zakresľovania a vymieňať si skúsenosti. Využívať budú priestory a techniku observatória alebo, vlastnú privezenú techniku. Na zraze sa očakáva premiéra nového Pavilónu pre vizuálne pozorovania. Pozvaní budú známi pozorovatelia zo Slovenska a okolitých
krajín.

Okrem pozorovaní a neformálnych diskusií usporiadame v závere zrazu aj malý seminár, na ktorom odznejú odborné príspevky týkajúce sa vizuálnych pozorovaní v astronómii v minulosti, súčasnosti a o ich perspektíve do budúcnosti.

Viac info

https://visual.astrokolonica.sk/