CVTI SR, Prednáška /

Žiarenie a vírusy

Banner k júnovej Vede v CENTRE - Žiarenia a vírusy. Prednášajúci doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

V súvislosti s vírusmi z celého elektromagnetického spektra sa používa ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie je časť elektromagnetického spektra, s ktorým sa stretávame každý deň. Ako každé iné žiarenie, aj UV žiarenie má mnohé pozitívne účinky, ktoré vieme využiť v medicíne, hygiene a výskume. Avšak má aj negatívne účinky, na ktoré mnohokrát zabúdame. V súčasnej situácii sa toto žiarenie využíva hlavne na „čistenie“ vzduchu a povrchov od prítomnosti koronavírusu. UV žiarenie vie byť dobrý sluha, ale zlý pán.

Prednášajúci:

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., je biofyzik, pôsobí v Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje lekársku fyziku a biofyziku. V rámci svojho výskumu sa venuje detekcii chemických prvkov v bunkách a tkanivách organizmov, a zisťuje optické a štruktúrne vlastnosti týchto prvkov a ich zlúčenín.

Záznam z podujatia na YouTube