CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022


Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka klaster Zdravie v programe Horizont Európa, v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (2021 – 2027).
Cieľovou skupinou podujatia sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci týchto oblastí:

  • podpora zdravého životného štýlu a prevencie chorôb,
  • zlepšovanie diagnostiky a liečby ochorení, vývoj nových liečiv,
  • personalizácia zdravotnej starostlivosti,
  • vplyv životného prostredia na zdravie,
  • nové technológie, nástroje a digitálne riešenia v systémoch zdravotnej starostlivosti.

Na podujatí bude predstavený pracovný program pre klaster Zdravie a očakávané výzvy na roky 2021 – 2022. Venovať sa budeme aj novinke v programe Horizont Európa, výskumno-inovačnej misii Rakovina a európskym partnerstvám relevantným pre oblasť zdravia. Nevynecháme súvisiace etické aspekty v projektoch.

Vystúpi tiež príslušný národný delegát a so svojimi cennými skúsenosťami sa s účastníkmi webinára podelí hodnotiteľ H2020 projektov.

Kedy a ako sa pripojím

Podujatie sa uskutoční online 29.04.2021 v čase 14:00  15:45 h. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať, a to najneskôr do 28.04.2021 do 14:00 h na stránke Horizont Európa. Odkaz na pripojenie sa na podujatie Vám bude zaslaný deň pred podujatím na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.

Viac info

Program podujatia

ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)