Súťaž /

zaŠPORTujem

Banner podujatia: zaŠPORTujem

Toto podujatie už prebehlo.

Kolektív študentov druhého ročníka Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove (PU) v spolupráci s Fakultou športu organizuje benefičný športový turnaj „zaŠPORTujem”, ktorého výťažok bude určený na nákup  športových potrieb pre ukrajinské deti zasiahnuté vojnovým konfliktom.

Organizátormi turnaja sú študenti Fakulty športu, ktorí od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine viedli na Prešovskej univerzite športový krúžok pre ukrajinských odídencov – deti ubytované v študentských domovoch PU. Aj pre ne budú na turnaji pripravené rôzne športové aktivity.

O turnaji

Na turnaji sa zúčastní viac ako 60 účastníkov, ktorí budú v rámci 18 tímov proti sebe súťažiť v dvoch disciplínach: streetball a beach voleyball.

Kde a kedy sa podujatie uskutoční

Benefičný turnaj sa uskutoční vo štvrtok 19. 05. 2022 o 15.00 hod. na Atletickom štadióne PU pri Fakulte športu na Ul. 17. novembra 13 v Prešove.

Viac info

https://www.instagram.com/zasportujem.unipo/

https://www.facebook.com/events/659008022069061/