Workshop /

workshop|Krúžky IT akadémia Web 2019/2020


Toto podujatie už prebehlo.

CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, ponúka pre žiakov 4. až 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020, bezplatné krúžky WEB1, WEB2 , WEB3, WEB4.

  • Jednotlivé krúžky nadväzujú na predchádzajúci krúžok.
  • V každom krúžku môže byť maximálne 12 účastníkov.

Krúžky sú realizované v rámci národného projektu IT Akadémia v priestoroch CVTI SR-ŠVS Tajovského 25, Banská Bystrica.

krúžok prihlasovanie konanie informácia
WEB 1 13.9.-10.10.2019 16.10.-27.11.2019 Informácie o krúžku
WEB 2 13.9.-27.11.2019 04.12.-31.01.2020 Informácie o krúžku
WEB 3 13.9.-30.01.2020 05.2.-08.04.2020 Informácie o krúžku
WEB 4 13.9.-08.04.2020 15.4.-20.05.2020 Informácie o krúžku

Každý krúžok je 6 stretnutí v (deň upresníme) od 14:00 hod do 15:30 hod.

Žiaci základných škôl, zapojených do projektu IT akadémia, ktorí majú záujem o krúžok, sa môžu prihlásiť na adrese http://itakademia.sk/kruzky.

Na krúžku programovanie WEB stránok budú žiaci vytvárať/programovať svoje WEB stránky podľa okruhu svojich záujmov: šport, príroda, cestovanie, …

Cieľom krúžku je oboznámiť frekventantov so základmi jazyka HTML 5.

Viac informácií