Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

VEDA NA DOSAH

Porota súťaže posudzovala až 91 nominácií.

Laureáti ocenenia Študentská osobnosť Slovenska. Zdroj: JCI - Slovensko

Laureáti ocenenia Študentská osobnosť Slovenska. Zdroj: JCI-Slovensko.

Osemnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied (SAV). Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si prevzali laureáti v 13 kategóriách v Pálfiho paláci 19. decembra 2022.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v 13 kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia), čo je partnerská organizácia Junior Chamber International, jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200-tisíc členov v 115 krajinách sveta. JCI-Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.
 

Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

 • Ing. Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, laureát kategórie Lekárske vedy s Petrom Šimkom zo Slovenskej rektorskej konferencie. Zdroj: JCI-Slovensko

  Ing. Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, laureát kategórie Lekárske vedy s Petrom Šimkom zo Slovenskej rektorskej konferencie. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Ing. Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, laureát kategórie Lekárske vedy s Miroslavom Lednárom z Pfizer Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko

  Ing. Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, laureát kategórie Lekárske vedy s Miroslavom Lednárom z Pfizer Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Ing. Marek Búran z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, víťaz kategórie Elektrotechnika, priemyselné technológie s Andrejom Tomášikom z ON Semiconductor Slovakia. Zdroj: JCI-Slovensko

  Ing. Marek Búran z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, víťaz kategórie Elektrotechnika, priemyselné technológie s Andrejom Tomášikom z ON Semiconductor Slovakia. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Ing. Marek Búran z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, víťaz kategórie Elektrotechnika, priemyselné technológie s Tomášom Gondom ( Vertiv Slovakia ) . Zdroj: JCI-Slovensko

  Ing. Marek Búran z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave, víťaz kategórie Elektrotechnika, priemyselné technológie s Tomášom Gondom ( Vertiv Slovakia ) . Zdroj: JCI-Slovensko
 • Laureát kategórie Právo, JUDr. Ľuboslav Sisák,PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach s Katarínou Čechovou z Čechová & Partners. Zdroj: JCI-Slovensko

  Laureát kategórie Právo, JUDr. Ľuboslav Sisák,PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach s Katarínou Čechovou z Čechová & Partners. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Ing. Gabriel Stolárik z Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove prebral diplom víťaza v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika z rúk Mariána Meška, výkonného predsedu JCI-Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko

  Ing. Gabriel Stolárik z Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove prebral diplom víťaza v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika z rúk Mariána Meška, výkonného predsedu JCI-Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Bc. Kristína Paulin, DIS.art. z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave sa stala víťazkou v kategórii Kultúra a umenie Zablahoželal jej Marián Meško, výkonný predseda JCI-Slovensko Zdroj: JCI-Slovensko

  Bc. Kristína Paulin, DIS.art. z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave sa stala víťazkou v kategórii Kultúra a umenie Zablahoželal jej Marián Meško, výkonný predseda JCI-Slovensko Zdroj: JCI-Slovensko
 • Ing. Lukášovi Kolaričovi, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, odovzdal diplom laureáta kategórie Prírodné vedy, chémia Adrián Ďurček z Nadácie SPP. Zdroj: JCI-Slovensko

  Ing. Lukášovi Kolaričovi, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, odovzdal diplom laureáta kategórie Prírodné vedy, chémia Adrián Ďurček z Nadácie SPP. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Daniel Krchňák, DIS., z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave si diplom víťaza v kategórii Farmácia prevzal z rúk Magdalény Vrťovej z Dr. Max Holding. Zdroj: JCI-Slovensko

  Daniel Krchňák, DIS., z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave si diplom víťaza v kategórii Farmácia prevzal z rúk Magdalény Vrťovej z Dr. Max Holding. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Ing. Janette Podhorskej, PhD., z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave pogratulovala k víťazstvu Ľubica Lacinová, členka predsedníctva SAV. Zdroj: JCI-Slovensko

  Ing. Janette Podhorskej, PhD., z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave pogratulovala k víťazstvu Ľubica Lacinová, členka predsedníctva SAV. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Ing. Lucia Galovičová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prijala diplom víťazky v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo od Filipa Kasanu z COOP Jednota Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko

  Ing. Lucia Galovičová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prijala diplom víťazky v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo od Filipa Kasanu z COOP Jednota Slovensko. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Mgr. Silvii Haringovej z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre odovzdala diplom víťazke kategórie Informatika a matematicko-fyzikálne vedy Simona Vaculová z Asseco Central Europe. Zdroj: JCI-Slovensko

  Mgr. Silvii Haringovej z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre odovzdala diplom víťazke kategórie Informatika a matematicko-fyzikálne vedy Simona Vaculová z Asseco Central Europe. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Laureát kategórie Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia, Mgr. Roman Burič, z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave s vedkyňou Ľubicou Lacinovou. Zdroj: JCI-Slovensko

  Laureát kategórie Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia, Mgr. Roman Burič, z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave s vedkyňou Ľubicou Lacinovou. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Cenu J & T Banky v kategórii Ekonómia získala Ing. Alexandra Mertinková, PhD., z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Na fotografii je Roman Matulík z J&T Banky. Zdroj: JCI-Slovensko

  Cenu J & T Banky v kategórii Ekonómia získala Ing. Alexandra Mertinková, PhD., z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Na fotografii je Roman Matulík z J&T Banky. Zdroj: JCI-Slovensko
 • Eliške Mintálovej z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave k víťazstvu v kategórii Šport blahoželal Daniel Živicz Tipos. Zdroj: JCI-Slovensko

  Eliške Mintálovej z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave k víťazstvu v kategórii Šport blahoželal Daniel Živicz Tipos. Zdroj: JCI-Slovensko

 

Absolútny víťaz sa naplno pustil do liečby rakoviny

Absolútnym víťazom, teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska sa stal inžinier Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity (TU) v Košiciach, ktorý zároveň získal ocenenie aj v kategórii Lekárske vedy. Venuje sa zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Využitím neurónových sietí modeluje a predpovedá pohyb nádorov pri rádioterapii v reálnom čase, a tým minimalizuje poškodenie zdravého tkaniva. Nový model, ktorý navrhol, je schopný vytvoriť správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru. Bez problémov je rozšíriteľný na akýkoľvek iný orgán, respektíve tumor v tele.

Inžinier sa zaoberá aj využitím množstva neoznačených nemocničných dát. Vyvinul modely zamerané na detekciu ochorenia COVID-19 a pneumónie zo snímok hrudníka na voľne prístupných dátových súpravách a dosiahol presnosť diagnostiky na 91 percent. Zúčastnil sa na medzinárodnej súťaži KITS 2021, kde sa mu podarilo s modelom na automatickú detekciu a zvýraznenie obličiek, obličkových cýst a obličkových tumorov z brušnej snímky počítačovej tomografie (CT) obsadiť šieste miesto.

Matej Gazda absolútny víťaz Študentskej osobnosti Slovenska v akademickom roku 2021/2022.

Matej Gazda je absolútny víťaz Študentskej osobnosti Slovenska v akademickom roku 2021/2022. Zdroj: JCI-Slovensko.

Ďalšie špeciálne ceny

Špeciálne ceny získali dvaja finalisti. Cenu JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore si odniesla inžinierka Lucia Galovičová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, súčasne laureátka v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo. Venuje sa rôznym mikrobiologickým metódam antimikrobiálnej, antibiofilmovej a antioxidačnej aktivity. Snaží sa zistiť, ktoré rastlinné silice by mohli byť vhodnou alternatívou na inhibíciu bakteriálnych biofilmov, ktoré sú vysoko rezistentné proti antibiotikám a v potravinárskej praxi sú odolné proti sanitačným činidlám.

Cenu BMW Slovenská republika za umenie získala diplomovaná špecialistka umenia Kristína Paulin z Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, súčasne laureátka v kategórii Kultúra a umenie. Úspešne sa angažovala vo svetoznámom súbore Hamburg Ballett John Neumeier, kde odtancovala 11 sezón, počas ktorých sa ako interpretka uviedla v mnohých pôvodných Neumeierových choreografiách. Od roku 2021 sa aktívne venuje výlučne choreografickej tvorbe. Jej diela vrátane celovečerných baletov boli uvedené s baletnými súbormi na renomovaných scénach na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku a Kazachstane.

Ocenení vyvíjajú materiály budúcnosti 

V kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie ocenenie získal inžinier Marek Búran z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave. Ako doktorand pôsobí na oddelení supravodičov, ktoré tvoria významnú a nenahraditeľnú súčasť materiálov budúcnosti. Jeho prvá publikácia bola uverejnená vo vedeckom časopise Superconducting Science and Technology, v ktorej ukázal závislosť postupnej degradácie vysokoteplotného páskového supravodiča v závislosti od maximálnej dosiahnutej teploty počas procesu prúdového obmedzenia.

Doktorand inžinier Gabriel Stolárik z Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove si prevzal ocenenie v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika. Už od bakalárskeho štúdia sa venuje výskumu modifikácie povrchov biomateriálov pre bedrové implantáty. Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná na riešenie takzvaného hammer effectu, vodného rázu pri dopade vodnej kvapky na pevný povrch, na využitie v ortopedickej chirurgii. Jeho cieľom je využiť ultrazvukový generátor kvapiek ako environmentálne a ekologicky prijateľný spôsob spracovania biokompatibilných materiálov so zámerom zvýšenia ich biologickej výkonnosti.

Doktorka Janette Podhorská sa počas doktorandského štúdia venovala vývoju vysokohodnotných ťažkých betónov s environmentálne pridanou hodnotou pri použití ekologických cementov. Vyvinula súbor ťažkých betónov od prvej fázy návrhu zloženia až po samotné vyhodnotenie a spracovanie ich výsledkov. Nové progresívne a ekologickejšie zloženie betónov zvýraznilo schopnosť tienenia žiarení gama v konštrukciách reaktorov a rovnako ponúklo nový stavebný materiál na výstavbu inžinierskych konštrukcií.

Ako funguje ľudské rozhodovanie?

V kategórii Právo ocenenie získal doktor Ľuboslav Sisák z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa špecializuje na medzinárodné právo súkromné. Venuje sa však aj disciplínam, ktoré sú s ním úzko prepojené, a to najmä občianskemu právu, hmotnému a civilnému procesu. Pravidelne publikuje v renomovaných slovenských právnických periodikách. Diela z jeho pera opakovane vyšli aj v prestížnom a zároveň najstaršom právnickom časopise v Česku zvanom Právník. Štúdium ukončil úspešným obhájením dizertačnej práce s názvom Manželské majetkové právo v medzinárodnom práve súkromnom, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku.

Magister Roman Burič z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., v Bratislave si prevzal ocenenie v kategórii Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia. Už počas bakalárskeho štúdia ho fascinovalo, že denne ľudia spravia tisíce rozhodnutí, no mnohé z nich sú skreslené a iracionálne. Preto sa vo svojom výskume zaoberá tým, ako ľudské rozhodovanie funguje a ako predchádzať iracionalite. V tejto oblasti sa mu podarilo publikovať už niekoľko výskumov v medzinárodných odborných časopisoch. Stal sa víťazom aj esejistickej súťaže v rámci podujatia ESET Science Award 2021, ktorej hodnotiteľom bol laureát Nobelovej ceny Kip Thorne.

Zostavuje nový Slovenský farmaceutický kódex

Diplomovaný špecialista Daniel Krchňák, študent 4. ročníka na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave získal ocenenie v kategórii Farmácia. Je členom Správnej rady Slovenského spolku študentov farmácie, predsedom pre publikácie a zároveň šéfredaktorom časopisu Farmakoviny. Je spoluautorom vysokoškolských skrípt Farmaceutická technológia – praktikum. Experimentálne sa venuje modifikácii biologickej dostupnosti steroidných a nesteroidných antiflogistík z polymérnych liekových systémov s cieľom zlepšenia účinku a minimalizovania nežiaducich účinkov. Podieľa sa na zostavovaní nového vydania Slovenského farmaceutického kódexu.

V kategórii Prírodné vedy, chémia ocenenie získal doktor Lukáš Kolarič z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej výskumnej práci sa venoval problematike stanovenia a aplikácie zdraviu prospešného rezistentného škrobu do cereálnych výrobkov, metódam eliminácie a stanovenia obsahu kontaminantov, ktoré vznikajú počas tepelného opracovania potraviny (napríklad akrylamid), či sledovaniu nových metód znižovania toxických aflatoxínov v mlieku. Jeho doktorandská práca sa zaoberala vývojom mliečnych výrobkov so zníženým obsahom cholesterolu, ktoré by mohli byť jedným zo zmysluplných krokov oslabenia kardiovaskulárnych ochorení.

Naučte sa matematiku matematickými prechádzkami

Magisterka Silvia Haringová z Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je laureátka v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy. Zúčastnila sa na študijnom pobyte v Nemecku, kde sa naučila vytvoriť a používať na hodinách matematiky takzvané matematické prechádzky. Počas tejto aktivity študenti riešia matematické úlohy priamo spojené s reálnymi objektmi, pracujú v skupinách, využívajú meracie pomôcky, mobilné zariadenie a aplikáciu MathCityMap. S prechádzkami pokračovala aj pri písaní diplomovej práce. S projektom precestovala celé Slovensko. Dnes ju sami učitelia pozývajú do svojich škôl, aby realizovala matematické prechádzky so žiakmi, ale aj preto, aby sa naučili, ako ich tvoriť a zakomponovať do výučby.

V kategórii Ekonómia si ocenenie prevzala doktorka Alexandra Mertinková z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorá získala v tejto kategórii zároveň aj cenu J&T Banky. V auguste 2022 s vyznamenaním obhájila dizertačnú prácu na tému Hodnotenie aktívnych nástrojov politiky zamestnanosti v študijnom programe financie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Expertná spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa odzrkadlila na jej práci, ktorá je nástrojom aplikácie best practises v oblasti hodnotenia verejných politík. Autorka v nej implementovala inovatívne analytické modely. Alexandra Mertinková sa politikou zamestnanosti nevenovala len z vedeckého pohľadu, ale počas svojho štúdia úspešne viedla národný projekt s mnohými odbornými diskusiami a workshopmi s názvom Aktivita zvyšuje úspech.

Majsterka Slovenska aj sveta

Vodná slalomárka Eliška Mintálová z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave si prevzala ocenenie v kategórii Šport. Vo veku 17 rokov sa po prvý raz stala majsterkou Slovenska. Prebojovala sa do reprezentácie juniorov i seniorov a získala striebro v individuálnej a bronz v tímovej súťaži na majstrovstvách sveta. V roku 2018 si vybojovala zlato na majstrovstvách sveta do 23 rokov v tímovej súťaži. V roku 2022 sa prebojovala do reprezentácie SR a v máji získala titul majsterky sveta seniorov. V lete zavŕšila juniorskú kariéru titulom majsterky sveta do 23 rokov.

 

Zdroj: TS JCI-Slovensko

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky