Súťaž /

výzva|Vedec roka 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia viedZväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlasujú  23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019

 

 

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

V tomto ročníku podujatia sa súťaží v piatich kategóriách:

• Vedec roka SR
• Mladý vedecký pracovník
• Inovátor roka
• Technológ roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenia môžu zasielať všetky štátne a súkromné inštitúcie zaoberajúce sa výskumom na adresu Centra vedecko-technických informácií do 13. marca 2020 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. 

Všetky dokumenty a informácie k podujatiu Vedec roka SR 2019 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné aktivity – Vedec roka SR.

 

Informácie a dokumenty o ocenení nájdete na stránke podujatia