Súťaž /

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2018)


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2018, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Vedci môžu získať ocenenie v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor
  • Pracovisko transferu technológií

Nominácie je možné posielať do 31. júla 2018.

Ceny budú odovzdané počas konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 začiatkom októbra 2018.

Videozáznamy z konferencií „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí“ z predchádzajúcich rokov, kedy je „Cena“ udeľovaná.

Stránka podujatia