Súťaž /

Výtvarná súťaž


Toto podujatie už prebehlo.

Výtvarná súťaž je už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V roku 2015 sa uskutoční už jej 10. ročník. Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 11 do 16 rokov. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. V roku 2015 je témou výtvarnej súťaže „Moje C/centrum vedy.“ V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o Centre vedy, v ktorom by radi trávili svoj voľný čas a dozvedeli sa viac o najnovších vedeckých výskumoch a objavoch, ktoré sú v centre ich záujmu. Na stvárnenie týchto predstáv môžu žiaci použiť rôzne výtvarné techniky. Výtvarná súťaž v tomto roku bude prebiehať od 13. apríla do 15. októbra.

Ak sa chcete dozvedieť viac, informácie nájdete na www.tyzdenvedy.sk

Banner Výtvarnej súťaže