Výstava /

výstava|Dizajn – symbióza vedy a techniky (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Výstava Dizajn – symbióza vedy a techniky

Zážitkové centrum vedy Aurelium, 6. 11. – 1. 12. 2017

 
Pozývame Vás na výstavu Ateliéru Industrial dizajnu VŠVU v Bratislave, ktorá je realizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017. Autorom výstavy ´DIZAJN – SYMBIÓZA VEDY A TECHNIKY´ je doc. Ferdinand Chrenka akad. soch., vedúci Ateliéru Industrial dizajn VŠVU Bratislava.
 
Dizajn pretavuje poznatky vedy a techniky do sveta predmetov. Podmienky vytvárania produktov sa historicky menia s rozvojom vedy a výskumu. Aktuálny je celosvetový trend používania čistých energií, silnie aj environmentálna zodpovednosť spoločnosti za trvalo udržateľný život. Zmeny sa dotýkajú najmä elektromobility, či ekologických dopravných prostriedkov, prioritou je zdravá populácia.

Bežný človek chápe dizajn len ako pekný tvar, ale dizajn už dávno nie je iba umením, túto formu chápania už prekročil. Je komplexnou kvalitou. Dizajnéri navrhujú netradičné konštrukcie, experimentujú s technológiami, zaujíma ich aj likvidácia odpadu, objavujú nové funkcie predmetov…
 
Výstava Ateliéru Industrial dizajn VŠVU Bratislava ma ambíciu dizajn popularizovať a ukázať ho v inom „svetle“. Základom expozície sú prototypy svietidiel realizované v spolupráci s renomovanými zahraničnými a slovenskými firmami: Artemide, Halla, Oms a výber ocenených projektov.

Ukážky vystavovaných diel sú dostupné na https://goo.gl/2guvea.

ZCV Aurélium – otváracie hodiny

Viac informácií s fotogalériou