Výstava /

výstava|Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom (2020)


Toto podujatie už prebehlo.

Výstava Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom. Zostúp s nami do medenej doby.
SNM – Archeologické múzeum v Bratislave
od 20. 10. 2018 do 30. 9. 2020

Výstava prezentuje vybrané témy zo života v neskorej kamennej dobe (eneolit, medená doba) na príklade územia súčasnej Bratislavy, ako aj aktuálny stav archeologického výskumu o tomto tisícročí (téma badenskej kultúry).

Rodiny s deťmi zaujme predovšetkým jej interaktívna časť, kde si návštevník môže poorať pole pravekým záprahom, zložiť koleso, hľadať medenú rudu v rieke a kopcoch, odvážne vstúpiť do posvätnej jaskyne, spliesť si prírodné šnúry, obliecť pravekých ľudí, či odskúšať dobové razidlá.

Viac informácií