Prednáška / Bratislava

Výskum konformačných preferencií prirodzene neusporiadaného proteínu tau

Ilustračný obrázok: Výskum konformačných preferencií prirodzene neusporiadaného proteínu tau

Výskum konformačných preferencií prirodzene neusporiadaného proteínu tau. Zdroj: eurocc.nscc.sk

Pozývame vás na populárno-náučnú prednášku na tému Výskum konformačných preferencií prirodzene neusporiadaného proteínu tau.

Táto prednáška je súčasťou série populárno-náučných prednášok o zaujímavých príkladoch využitia vysokovýkonného počítania.

O prednáške

Prirodzene neusporiadaný proteín tau, ktorý zohráva úlohu v patogenéze Alzheimerovej choroby, nenadobúda za fyziologických podmienok stabilnú 3D štruktúru, na rozdiel od globulárnych proteínov, ale fluktuuje medzi rôznymi konformáciami. Jeho štruktúru je možné opísať ako súbor prechodných konformácií, ktoré sú rôznou mierou zastúpené – tzv. konformačný ensemble. Na jeho popis je možné využiť rôzne experimentálne metódy, ako napríklad NMR spolu s výpočtovými metódami simulácie molekulovej dynamiky (MD), na ktorú využívame HPC prostriedky. Jedným príkladom využitia je popis konformačného správania krátkeho peptidu z prolínovej oblasti tau proteínu vo voľnom stave pomocou MD simulácie, ktorý je možné porovnať s konformáciou získanou pomocou Röntgenovej kryštalografie z komplexu tau peptidu so špecifickou protilátkou.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť prednášky

Podujatie sa uskutoční 23. apríla 2024 o 16.00 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava (Druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice.).

Registrácia

Na podujatie je potrebná registrácia.

Prednášajúci

Ing. Ondrej Cehlár, PhD., Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie

V letnom semestri 2024 spúšťame sériu prednášok, v ktorých výnimoční odborníci z rôznych oblastí predstavia spôsob, akým využívajú vysokovýkonné počítanie (HPC). Návštevníci prednášok sa napríklad oboznámia s aplikáciou HPC v oblasti sekvenovania genómu, alebo v oblasti formalizácie zvedavosti a umelej inteligencie. Pravidelné publikum sa tiež dozvie o úlohe, akú HPC zohralo pri vytváraní molekulovo-dynamických simulácií rôznych udalostí a procesov, alebo pri získavaní popisu neusporiadaného proteínu tau, ktorý je súčasťou patogenézy alzheimerovej choroby.

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie. Zdroj: eurocc.nscc.sk

Prednášky o využití HPC prebiehajú v príjemnej a neformálnej atmosfére pri káve. Nahrávky z vybraných prednášok budú následne k dispozícii na YouTube kanáli Národného kompetenčného centra pre HPC a v našom archíve pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne.

Viac info

https://eurocc.nscc.sk/vzdelavanie/prednasky/

https://itkurzy.sav.sk/node/218