CVTI SR, Súťaž / celé Slovensko

Vynálezy bez dátumu spotreby – Výtvarná súťaž

Banner: Výtvarná súťaž TVT 2022

Toto podujatie už prebehlo.

Téma tohtoročnej súťaže je „Vynálezy bez dátumu spotreby“. Žiaci môžu výtvarne znázorniť vynálezy, ktoré boli vytvorené v minulosti, uplatňujú sa v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať aj v budúcnosti. Vo výtvarnej tvorbe majú možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky akými sú maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Pre koho je súťaž určená

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Kategórie

Žiaci základnej školy, osemročného gymnázia a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike sa prihlasujú do výtvarnej súťaže v nasledovných kategóriách:

Kategória  I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov

Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov

Termín

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 3. októbra 2022. Vyhodnotenie výtvarných prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Viac info

https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/vytvarna-sutaz-4/