CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied

Podujatie CVTI SR

Toto podujatie už prebehlo.

Hľadať informácie z oblasti vedy nemusí byť veda

Žiadny vedecký výskum alebo akákoľvek vedecká činnosť sa nezaobíde bez prístupu k dôveryhodným informačným zdrojom. V poslednej dobe prejavuje čoraz väčší záujem o ne aj laická verejnosť. Centrum vedecko-technických informácií SR pripravilo webinár, ktorý prevedie prácou s elektronickými informačnými zdrojmi každého.

Webinár Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied je prvý zo série webinárov zameraných na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ) z rôznych vedných oblastí. Pripravilo ho Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré prístup k EIZ zabezpečuje na celonárodnej úrovni.

„Databázy elektronických informačných zdrojov sú dôležitým zdrojom aktuálnych, relevantných a dôveryhodných informácií pre vedeckých pracovníkov z rôznych vedných odborov. Záujem mať spoľahlivé a overené informácie na jednom mieste aktuálne stúpa tak u odbornej, ako i laickej verejnosti,“ poukazuje na fakty Kristína Muráňová, z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR.

Webinár priblíži správne a efektívne vyhľadávanie informácií spoločne s praktickými ukážkami. Zoznámi tiež so špecifikami, nástrojmi a funkciami konkrétnych databáz. Presnejšie IEEE, Knovel, ACM Digital Library, ako aj ďalších vybraných databáz určených pre oblasť technických vied.

Kedy

 25. februára 2021 o 10. hodine

Ako sa pripojím

Prostredníctvom živého vysielania.