Súťaž / celé Slovensko

Vedecká hračka – Scientific toy

Hrajúce sa deti. Zdroj: iStockphoto.com

Hrajúce sa deti. Zdroj: iStockphoto.com

Cieľom súťaže je navrhnúť funkčnú estetickú vedeckú hračku alebo hru (nie hlavolam), ktorou možno pri hre demonštrovať alebo spoznať niektorú prírodnú zákonitosť alebo jav, či technický fenomén.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Do 31. decembra 2023 možno podať na adresu usporiadateľa písomnú alebo elektronickú prihlášku a návrh vedeckej hračky vo vhodnej forme (výrobok, prototyp, model, náčrt, výkres, fotografia, video).

Prihláška

Písomná alebo elektronická prihláška do súťaže v slovenčine alebo angličtine musí obsahovať údaje:
a) prihlasovateľ: meno, rok narodenia pôvodcu, adresa, telefón, e-mail (v súlade s GDPR);
b) vedecká hračka: názov, súvisiaci prírodný zákon alebo jav, návod na použitie, opis.

Adresa:

VEDECKÁ HRAČKA / SCIENTIFIC TOY
Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica
Slovensko / Slovakia
+421 903 549 243; vedhra@pobox.sk

Čo môžem vyhrať

1. cena v hodnote 300 €
2. cena v hodnote 200 €
3. cena v hodnote 100 €

Viac info

https://www.vedeckahracka.sk/
Informačný leták OZ Vedecká hračka (.pdf, vedeckahracka.sk)