Súťaž / celé Slovensko

Vedecká hračka – Scientific toy

Hrajúce sa deti. Zdroj: iStockphoto.com

Hrajúce sa deti. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom súťaže je navrhnúť funkčnú estetickú vedeckú hračku alebo hru (nie hlavolam), ktorou možno pri hre demonštrovať alebo spoznať niektorú prírodnú zákonitosť alebo jav, či technický fenomén.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Do 31. decembra 2023 možno podať na adresu usporiadateľa písomnú alebo elektronickú prihlášku a návrh vedeckej hračky vo vhodnej forme (výrobok, prototyp, model, náčrt, výkres, fotografia, video).

Prihláška

Písomná alebo elektronická prihláška do súťaže v slovenčine alebo angličtine musí obsahovať údaje:
a) prihlasovateľ: meno, rok narodenia pôvodcu, adresa, telefón, e-mail (v súlade s GDPR);
b) vedecká hračka: názov, súvisiaci prírodný zákon alebo jav, návod na použitie, opis.

Adresa:

VEDECKÁ HRAČKA / SCIENTIFIC TOY
Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica
Slovensko / Slovakia
+421 903 549 243; vedhra@pobox.sk

Čo môžem vyhrať

1. cena v hodnote 300 €
2. cena v hodnote 200 €
3. cena v hodnote 100 €

Viac info

https://www.vedeckahracka.sk/
Informačný leták OZ Vedecká hračka (.pdf, vedeckahracka.sk)