CVTI SR, Výzva / celé Slovensko

Vedec roka SR 2020: Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie

Vedec roka SR 2020 banner

Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlasujú 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie plánujeme udeliť ocenenie v piatich kategóriách:

  • Vedec roka SR
  • Mladý vedecký pracovník
  • Inovátor roka
  • Technológ roka
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 31. marca 2021 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte podujatia.

 

Dokumenty k podujatiu Vedec roka SR 2020 (na stiahnutie)

Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie

Štatút (.pdf)
Návrhový formulár (.doc)
Širšie zdôvodnenie nominácie (.doc)
Informácia o spracúvaní osobných údajov (.pdf)

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania plánujeme uskutočniť v júni v Moyzesovej sieni v Bratislave.

 

Viac o podujatí Vedec roka SR.