CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Veda v CENTRE: Vianoce rovná sa vrece darčekov?

Veda v CENTRE: Vianoce rovná sa vrece darčekov? Grafika: CVTI SR

Toto podujatie už prebehlo.

Mnoho ľudí trápi, že Vianoce sa odklonili od svojej podstaty a zmenili sa na sviatky konzumu. Je to naozaj tak?

Prečo sú ľudia ochotní každoročne prežívať stres z predvianočného zháňania darčekov? Čo znamená dar v ľudských kultúrach z pohľadu antropológie? Aká je história vianočného obdarovávania? Naozaj je Štedrý večer symbolom konzumu alebo sa mení niečo v našej spoločnosti? Bohatého Ježiška, či šťastné a veselé? Odpovede na tieto otázky bude hľadať etnologička Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude streamovaná online 17. decembra 2020 o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak Vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 16. decembra 2020 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

 

Zuzana Beňušková, Prof. PhDr., CSc. Zdroj: uesa.sav.skProf. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV a prednáša na UKF v Nitre. Predmetom jej výskumu sú premeny tradičnej kultúry v súčasnosti, kultúrne špecifiká regiónov Slovenska a dejiny etnológie. Je autorkou stati Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? (Popelková, K. a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?), publikácií Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve, Tekovské Lužany,  Kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva, Občianske obrady na Slovensku, Už sa chystá svadba istá, Svadobné obyčaje slovom a obrazom (v tlači).