Prednáška /

Veda v CENTRE: Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik? (2017-09)


Toto podujatie už prebehlo.

Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

 
Dátum: 28. septembra 2017, o 17.00 hod.
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
 
Téma septembrovej kaviarne sa viaže na rok 2017, ktorý OSN vyhlásilo za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj. Okrem iného sa zameriava aj na ochranu životného prostredia.
 

Našim hosťom bude uznávaný vedec, biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je krajinná ekológia, dynamika krajiny a jej zmeny, súčasné morfodynamické procesy v horských a vysokohorských oblastiach, ale aj výskum pôd a ich erózneho ohrozenia.

 
Prednáška bude zameraná na výskum súčasných procesov a zmien tatranských plies vo Vysokých Tatrách, ktoré v mnohých prípadoch postupne zanikajú v dôsledku hromadenia materiálu, ktorý sa transportuje z okolitých svahov a postupne sa tam ukladá v ich brehových a dnových častiach. Ide o materiál, ktorý pochádza z procesov spojených s lavínami, sutinovými prúdmi, skalným rútením ako aj ďalšími procesmi v podmienkach bralného reliéfu, navyše v súčinnosti s atmosférickými procesmi a zmenami.

 

Vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017.

Banner

Stránka podujatia

Archív Vedy v CENTRE