Prednáška /

Veda v CENTRE: Rastliny už nestačia nášmu tempu…


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Do vedeckej kaviarne príde slovenský vedec, molekulárny biológ a uznávaný odborník na rastlinné biotechnológie doc. RNDr. Ján Kraic, PhD., z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý je súčasne pedagógom na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Oblasťou jeho vedeckého záujmu sú rastlinné biotechnológie, predovšetkým využitie genotypovania, molekulárneho šľachtenia, genetického modifikovania a všeobecne charakterizovania genómov a genotypov rastlín. Ak sa chcete o podujatí dozvedieť viac, informácie nájdete TU.