Prednáška /

Veda v CENTRE: Prežijeme bez pohybu?


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás do marcovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, aké účinky má pohyb na naše telo. Čo sa s nami deje, keď sa pravidelne nehýbeme a aké ochorenia nám hrozia pri nedostatku pohybu.

 

Prežijeme bez pohybu? Vplyv fyzickej (ne)aktivity na zdravie človeka
 
Vo štvrtok 30. 3. 2017 o 17.00 hod. privítame uznávanú slovenskú vedkyňu a  lekárku, doc. MUDr. Barbaru Ukropcovú, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa dlhé roky venovala mechanizmom vzniku obezity a cukrovky 2. typu  a v súčasnosti sa zameriava najmä na výskum pozitívnych účinkov pravidelného cvičenia na naše zdravie a na dialóg svalov s inými tkanivami a orgánmi, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom biologicky aktívnych molekúl, uvoľňovaných pri cvičení.

Doc. Barbara Ukropcová o účinkoch a úlohe pohybu prednáša i študentom Lekárskej fakulty a Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

 

Plagát

Viac informácií