CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Veda v CENTRE: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

Plagát prednášky Prach v atmosfére. Zdroj: CVTI SR

Toto podujatie už prebehlo.

Veda v CENTRE sa uskutoční bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený na YouTube kanáli CVTI SR.
 

Peter BačíkHosť: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Dátum a čas: 26. 11. 2020
Miesto: online na internete livestream
 

 

Do akej miery ovplyvňujú malé častice prachu život na planéte či ľudský organizmus? Vedeli ste, že prach prenáša rádioaktívne prvky z nehôd atómových elektrární? 

Prach je všadeprítomný, aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Nájdeme ho dokonca aj v tých najčistejších laboratóriách. Spôsobuje vážne choroby dýchacieho traktu, dokonca aj rakovinu. Prenáša rádioaktívne prvky z nehôd atómových elektrární. Dokáže spôsobiť vymieranie života na celých kontinentoch, dokonca celej planéte. Na druhej strane, bez prachu v atmosfére by sme nemali koralové útesy, fytoplanktón a dokonca ani len dážď. A možno aj prach v atmosfére nám pomôže zvrátiť nepriaznivú klimatickú zmenu. Takže je prach v atmosfére škodlivý alebo prospešný?

 

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. pracuje ako vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a ako docent na Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu. Súčasťou environmentálneho mineralogického štúdia je výskum prachových častíc v atmosfére, ich zloženia, vlastností, vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka.

 

Ak Vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 28. októbra 2020 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

 

Októbrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov, ktorý sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Hlavný program sa uskutoční v posledný novembrový piatok 27.11.2020

 

Podujatie na FB

Viac informácií