Prednáška /

Veda v CENTRE: Peľ v hodnotení kvality životného prostredia


Toto podujatie už prebehlo.

O peli z pohľadu hodnotenia kvality životného prostredia bude vo štvrtok 31. 3. 2016 o 17.00 hod. hovoriť vo vedeckej kaviarni prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor Univerzity Komenského v Bratislave a vedúci Katedry botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK. Vo svojej prednáške vysvetlí problematiku obnovujúcich sa a prispôsobujúcich mechanizmov rastlín, adaptácie na zmeny životného prostredia a objasní vytvorenie testu určenia ekogenotoxicity – environmentálnej mutagenézy s využitím druhov divorastúcej flóry. Bude prezentovať aj svoju metódu retrospektívneho monitoringu ekogenotoxicity na rastlinách na Slovensku za posledných sto rokov, ktorá umožňuje odhaliť a určovať významné zmeny v životnom prostredí už na základe využitia starých herbárových položiek. Na záver prednášky priblíži aj súčasný stav ekogenotoxicity, resp. kvality životného prostredia v jednotlivých priemyslových a mestských aglomeráciách, ktorým sa venoval vo svojom výskume. Viac informácií o prednáške nájdete na www.ncpvat.sk

LINKA NA ON-LINE VYSIELANIE