Prednáška /

Veda v CENTRE: Obávaný strašiak leta – Kliešť


Toto podujatie už prebehlo.

V júnovej vedeckej kaviarni, vo štvrtok 30. júna 2016, budeme diskutovať o našom najznámejšom parazitovi – kliešťovi, ktorý nepochybne patrí k obávaným strašiakom leta pre návštevníkov prírody.

Privítame významného slovenského vedca – biológa a popredného parazitológa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach a vedúceho Oddelenia vektormi prenášaných nákaz. Rozpovie nám životný príbeh kliešťa, ako krv cicajúceho parazita.

Infekčné ochorenia vyvolané alebo prenášané parazitmi označila Svetová zdravotnícka organizácia za najzávažnejšie. Tieto skutočnosti stimulujú parazitológov k intenzívnejším výskumom, vrátane ekologických, kde využívajú moderné metódy biológie a parazito-hostiteľské vzťahy a ekológiu kliešťov študujú aj na molekulárnej úrovni.

Viac informácií o prednáške nájdete na www.ncpvat.sk