CVTI SR, Prednáška /

Veda v CENTRE: Nové technológie pre 5G siete (2020-02)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška  Nové technológie pre 5G siete

Hosť: Ing. Milan Ťapajna, PhD.,
Elektrotechnický ústav SAV

27. februuár 2020 o 17.00 hod
Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

Hoci sa o nasadení 5. generácie (5G) mobilných sietí hovorí už niekoľko rokov, jej reálne nasadenie sa neustále odsúva. Hlavným dôvodom meškania je potreba obrovských investícií operátorov do novej infraštruktúry, ktorá si vyžaduje zmenu architektúry komunikačných systémov a technológie doteraz využívaných mikrovlnných obvodov.

V prednáške popíšeme, ako by mali nové 5G siete vyzerať a zameriame sa najmä na problematiku vysoko-rýchlych obvodov, schopných vysielať a prijímať signály s frekvenciami niekoľko desiatok GHz. Špeciálnu pozornosť budeme venovať novej generácii mikrovlnných súčiastok (konkrétne tranzistorov) na báze nitridu gália – GaN (tento materiál sa využíva aj na výrobu bielych LED). Rozoberieme, ako GaN tranzistory fungujú, čím sú výnimočné a aké sú moderné technológie na ich výrobu.

Náš hosť, Ing. Milan Ťapajna, PhD., ukončil vysokoškolské vzdelanie v roku 2003 na FEI STU v Bratislave, kde v roku 2007 získal aj titul PhD. v odbore Mikroelektronika. V rokoch 2009 až 2011 pôsobil ako výskumný asistent na University of Bristol (UK). Od návratu na Slovensko pôsobí na Elektrotechnickom ústave SAV. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium elektrických vlastností a spoľahlivosti nových elektronických súčiastok na báze GaN polovodičov pre ich využitie vo vysokofrekvenčnej a výkonovej elektronike. Od roku 2017 pôsobí ako zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

 

Viac informácií