CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Veda v CENTRE: Mraky nad jurským parkom (2019-01)


Toto podujatie už prebehlo.

Mraky nad jurským parkom
vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov

Hosť: doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave.

 
Dátum a čas: 31. január 2019 o 17.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

Pozývame vás do januárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o jurskom období vývoja našej Zeme, v ktorom ovládli takmer celú našu planétu najväčšie a najznámejšie tvory, aké kedy žili. Budeme hovoriť o vrcholoch a krízach života dinosaurov, ale aj o tom, prečo napriek mnohým novým faktom a poznatkom o tejto dobe, vieme stále málo o ich vtedajšom svete.

Náš hosť, významný slovenský vedec, geológ a paleontológ, doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave, je jedným z prvých slovenských vedcov, ktorí objavili odtlačky stôp dinosaurov v našich Vysokých Tatrách. Predmetom jeho vedeckého záujmu je v súčasnosti výskum triasovo-jurského masového vymierania pred vyše 200 miliónmi rokov i zmeny prostredia na hranici jurského a kriedového obdobia pred 145 miliónmi rokov.

Jurské obdobie bolo kľúčovou dobou pre rozvoj druhohorného života na Zemi. Dinosauri ovládli suchú zem, vodu i vzduch a viaceré z nich sa stali najväčšími tvormi, aké kedy na suchej zemi žili. Napriek veľkej popularite tvorov z tejto doby sa stále objavujú nové fakty a poznatky, z ktorých vysvitá ako málo vieme o vtedajšom svete.

Skutočne všetky dinosaury vymreli?
V koľkých bioprovinciách žili?
Ako ovplyvňovala vtedajší svet vnútorná dynamika Zeme?
Ako na vývoj podnebia i suchej zeme  vplýval režim oceánskych prúdení?
Aký účinok na živý svet mali zrážky Zeme s kozmickými telesami dopadajúcimi na jej povrch?

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 

Podujatie na FB

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.