Prednáška /

Veda v CENTRE: Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie


Toto podujatie už prebehlo.

Agresológia je interdisciplinárne vedné odvetvie, agresivitu ako formu násilia skúmajú vedy právne, biologické i humanitné. Vo štvrtok 28. januára 2016 o 17.00 hod. sa vo vedeckej kaviarni pozrieme na ľudskú agresivitu na základe skúseností uznávaného súdneho znalca, ktorý počas 35 rokov praxe analyzoval a posudzoval agresivitu stoviek páchateľov tých najzávažnejších zločinov. Hovoriť bude významný klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut a psychiater prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ak sa chcete o podujatí dozvedieť viac, informácie nájdete na www.ncpvat.sk