Prednáška /

Veda v CENTRE: Je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti?


Toto podujatie už prebehlo.

Vo štvrtok 24. 9. 2015 o 17.00 hod. bude vo vedeckej kaviarni prednášať o Ľudovítovi Štúrovi známy historik prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., z Katedry histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odborne sa zaoberá dejinami 19. storočia, najmä formovaním moderného slovenského národa, utváraním jeho politiky, ideológie a symbolov. Štúra predstaví ako jednu z najvšestrannejších verejne činných osobností v strednej Európe vo svojej dobe a zároveň ako najvýraznejšiu osobnosť slovenského národného života v polovici 19. storočia.

Ak sa chcete o podujatí dozvedieť viac, informácie nájdete na www.ncpvat.sk